Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Tony Altun

Sigtuna, medlem sedan 2024

Kontakta säljaren

Skolutveckling i teori och praktik

Okänd ISBN: 9789151102832 Upplaga 1(2020) Pris: 260 kr

Svenska som andraspråk : – i forskning, undervisning och samhälle

ISBN: 9789144070650 Upplaga 2(2013) Pris: 280 kr

Vetenskap, kunskap och praxis

Thomassen, Magdalene ISBN: 9789140650702 Upplaga 1(2007) Pris: 180 kr

Det hänger på språket

ISBN: 9789144039176 Upplaga 0(2006) Pris: 250 kr

Möten med bilder

Eriksson, Yvonne ISBN: 9789144059457 Upplaga 2(2012) Pris: 270 kr

Fritidshemmets pedagogik i en ny tid

Lager, Karin ISBN: 9789151101019 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete

Okänd ISBN: 9789127827301 Upplaga 1(2021) Pris: 180 kr

Forskningsmetodikens grunder

Patel, Runa ISBN: 9789144126050 Upplaga 0 Pris: 240 kr

Autism och ADHD i fritidshemmet

Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund ISBN: 9789127827288 Upplaga 1(2020) Pris: 100 kr

Lärande bedömning

Jönsson, Anders ISBN: 9789151104171 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Akademiskt läsande och skrivande

Blomström, Vendela ISBN: 9789144092546 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Hantera konflikter och förebygg våld

Utas Carlsson, Karin ISBN: 9789163384035 Upplaga 0(2011) Pris: 170 kr

Visuell kunskap för multimodalt lärande

Örtegren, Hans ISBN: 9789144114699 Upplaga 1 Pris: 180 kr

Åtgärdsprogram i praktiken

Asp Onsjö, Lisa ISBN: 9789144050096 Upplaga 1(2008) Pris: 100 kr

Specialpedagogik för fritids : en grundbok

Annelie Karlsson ISBN: 9789144128924 Upplaga 1(2020) Pris: 170 kr

Perspektiv i fritidshem

Linnéa Holmberg ISBN: 9789127827165 Upplaga 1(2020) Pris: 150 kr

Struktur, kultur, ledarskap

Johansson, Olof ISBN: 9789144102887 Upplaga 2(2015) Pris: 230 kr

Etnisk maktordning i skola och samhälle

Elmeroth, Elisabeth ISBN: 9789144121543 Upplaga 0(2018) Pris: 100 kr

Bild, konst och medier för yngre barn

Karlsson Häikiö, Tarja ISBN: 9789144089935 Upplaga 1 Pris: 150 kr

Fritidshemmet

Pihlgren, Ann S ISBN: 9789144121963 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Barnet, språket och miljön

Svensson, Ann-Katrin ISBN: 9789144018577 Upplaga 2(2009) Pris: 130 kr

Rosa: den farliga färgen

Fanny Ambjörnsson ISBN: 9789170376054 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Edfelt, David ISBN: 9789127824485 Upplaga 0 Pris: 240 kr

Allmän didaktik

Oettingen, Alexander von ISBN: 9789144121987 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Genus, medier och masskultur

Fagerström, Linda ISBN: 9789140652096 Upplaga 0(2008) Pris: 130 kr

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag : undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt

Marie-Louise Hansson Stenhammar ISBN: 9789127826861 Upplaga 1(2020) Pris: 230 kr

Den tidlösa pedagogiken

ISBN: 9789144068473 Upplaga 2(2011) Pris: 300 kr

Culture jamming

Fink, Moritz ISBN: 9781479806201 Upplaga 0 Pris: 230 kr

Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräldrar och professionella

Maria Bühler ISBN: 9789144127958 Upplaga 1(2020) Pris: 200 kr

Hur många prickar har en gepard?

Bergius, Berit ISBN: 9789185143078 Upplaga 0(2008) Pris: 250 kr

Entreprenöriell fritidspedagogik

Ackesjö, Helena ISBN: 9789147122516 Upplaga 0 Pris: 230 kr

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

Kristian Lutz ISBN: 9789147141036 Upplaga 2(2021) Pris: 200 kr

Fritidshemmets didaktik

Pihlgren, Ann S ISBN: 9789144121925 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Konstteori

Freeland, Cynthia A ISBN: 9789187215742 Upplaga 0(2006) Pris: 70 kr

Den svenska skolgårdens historia

Larsson, Anna ISBN: 9789188168832 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter

Karin Lövgren, Annelie Bränström Öhman, Therése Persson, Johanna Sjöberg, Eva Söderberg, Berit Åström ISBN: 9789188168252 Upplaga 1(2016) Pris: 100 kr

Skolan, demokratin och de unga medborgarna

Ekman, Joakim ISBN: 9789147097319 Upplaga 1(2012) Pris: 150 kr

Barn i religionernas värld

ISBN: 9789147099702 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Normkritisk pedagogik

Bromseth, Janne ISBN: 9789144118086 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Vad gör unga på nätet?

Dunkels, Elza ISBN: 9789151100197 Upplaga 3 Pris: 150 kr

Motorisk utveckling

Sigmundsson, Hermundur ISBN: 9789144029665 Upplaga 0(2004) Pris: 100 kr

Barns visuella kulturer

Sparrman, Anna ISBN: 9789144037943 Upplaga 0(2006) Pris: 130 kr

Lyhörda lärare

Frelin, Anneli ISBN: 9789147099986 Upplaga 1(2012) Pris: 150 kr

Fritidshemmets möjligheter

Lago, Lina ISBN: 9789144119953 Upplaga 1 Pris: 150 kr

God utbildning i mätningens tidevarv

Biesta, Gert ISBN: 9789147099436 Upplaga 1(2011) Pris: 180 kr

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Arneback, Emma ISBN: 9789127819894 Upplaga 0 Pris: 270 kr

Barns tankar om livet

Hartman, Sven G ISBN: 9789127139398 Upplaga 3 Pris: 170 kr

Barnlitteraturens värden och värderingar

ISBN: 9789144086675 Upplaga 1(2012) Pris: 250 kr

Leka, prata, äta : övningar för barn med särskilda behov

Lars Klintwall, Maria Olofsgård Jegéus, Anna Backman, Hampus Bejnö, Bella Berg, Tiina Holmberg Bergman, Catrin Killander, Ulrika Långh, Charlotte Scocco, Dag Strömberg, Klara Wenneborg ISBN: 9789127825123 Upplaga 1(2020) Pris: 150 kr

Språklig mångfald i klassrummet

Wedin, Åsa ISBN: 9789188149183 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Makt, känslor och ledarskap i klassrummet

Wennberg, Bodil ISBN: 9789127096325 Upplaga 0(2004) Pris: 180 kr

Läroplansteori och didaktik

Wahlström, Ninni ISBN: 9789140694768 Upplaga 2(2016) Pris: 150 kr

Sex och samlevnad

Røthing, Åse ISBN: 9789144060408 Upplaga 1(2011) Pris: 300 kr

Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering

Carlström, Inge ISBN: 9789144038247 Upplaga 5(2007) Pris: 260 kr

Matematikdidaktik i praktiken

Karlsson, Natalia ISBN: 9789140688743 Upplaga 1 Pris: 320 kr

Elevens värld

Imsen, Gunn ISBN: 9789144002712 Upplaga 4(2006) Pris: 280 kr

Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år

Wedin, Åsa ISBN: 9789144116822 Upplaga 2(2017) Pris: 180 kr

Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar

Hedlund, Stina ISBN: 9789127443914 Upplaga 0(2016) Pris: 270 kr

Pedagogikens idéhistoria

Burman, Anders ISBN: 9789144109831 Upplaga 0 Pris: 280 kr

Lärande och lärandeteorier

Jensen, Mikael ISBN: 9789144111209 Upplaga 1(2016) Pris: 300 kr

Etik i arbete med människor

Henriksen, Jan-Olav ISBN: 9789144090207 Upplaga 0 Pris: 250 kr

Fritidspedagogiskt lärande

Wallman, Jonas ISBN: 9789188149299 Upplaga 0 Pris: 160 kr

Introduktion till pedagogik

Lennart Svensson ISBN: 9789144104843 Upplaga 0 Pris: 170 kr

Teori som praktik i fritidshemmet

Rohlin, Malin ISBN: 9789140694591 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Att skriva en bra uppsats

Rienecker, Lotte ISBN: 9789147113644 Upplaga 180425 Pris: 180 kr

Handbok i kvalitativa metoder

Okänd ISBN: 9789147140077 Upplaga 3(2022) Pris: 280 kr

Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap

Anette Jahnke ISBN: 9789147127351 Upplaga 1(2019) Pris: 100 kr

God utbildning i mätningens tidevarv

Biesta, Gert ISBN: 9789147099436 Upplaga 1(2011) Pris: 150 kr

Den tidlösa pedagogiken

ISBN: 9789144068473 Upplaga 2 (2011) Pris: 300 kr
1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.