Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Personuppgifter

Kurslitteratur.se följer de lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen, som finns för att skydda din integritet. Det är endast en person med särskild behörighet som har tillgång till känslig information.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt:

  • Information lämnas endast ut i den omfattning som krävs för att tjänsten ska fungera som avsett. Dvs namn, adress, mail (endast via ett formulär, den är ej synlig på webbplatsen) och eventuella telefonnummer exponeras för besökare av webbplatsen när de aktivt väljer att titta på en annons.
  • Information som samlas in avseende antal inloggningar, senaste besök samt annan information som endast är av intresse för kurslitteratur.se, samt den person som informationen samlas in om, lämnas inte ut till tredje part.
  • Dina kontaktuppgifter kan användas för marknadsföring från Mecenat AB.

Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som Kurslitteratur.se behandlar och även att få kompletterande information avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra den tjänst som avses.

Besök på webbplatsen

När du besöker webbplatsen registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen som besöks. Den information som samlas in lämnas inte ut eller säljs vidare till tredje part.

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Kurslitteratur.se ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.