Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Allmänna villkor

Våra tjänster är endast tillgängliga för personer som har rätt att ingå avtal.

Avgifter

Mecenat AB tar inte ut någon avgift för tjänsten.

Avslut

Kurslitteratur.se fungerar endast som en förmedling av litteratur där säljare och köpare fritt kan lägga in annonser i vår databas för allmän publicering. Avslut ansvarar köpare och säljare för, Mecenat AB kan ej påta sig något ansvar för att detta avslut sker tillfredställande för köpare och säljare. Våra rekommendationer är att i så stor utsträckning som möjligt kontrollera trovärdigheten hos motparten samt att använda sig av de tjänster som finns tillgängliga för att garantera betalning samt leverans.

Porto

Säljare och köpare kommer sinsemellan överens om vem som står för avgifter som uppstår vid nyttjande av fraktföretags tjänster. Mecenat AB kan inte ge någon rekommendation om vilken av parterna som står för detta. Mecenat AB kan inte heller hållas ansvarig för förkommet gods.

De fraktföretag som kan användas vid transport av varor är bland annat Postnord och DHL.

Användaransvar

Användaren av tjänsten ansvarar för att angiven information är uppdaterad och korrekt. Informationen som lämnas på kurslitteratur.se får inte:

  • kränka tredjeparts varumärke, patent, upphovsrätt eller affärshemlighet
  • bryta mot gällande lagar, regler eller förordningar
  • vara ärekränkande eller utgöra ett hot

Du har ingen rätt att använda tjänsten i eget kommersiellt syfte, som t. ex. försäljning eller reklam för någon egen produkt. Vid sådan förseelse kan Mecenat AB yrka på skadestånd. Att marknadsföra egen produkt/tjänst eller annan form av näringsverksamhet till mottagare via de formulär som finns tillgängliga via kurslitteratur.se är en förseelse enligt SFS (1995:450). Dessa kommer därför utan förvarning att raderas. Användaren riskerar också att stängas av från fortsatt bruk av tjänsten.

Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation. Ditt lösenord är din nyckel till tjänsten och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet. Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i efterhand kan ditt konto bli raderat.

Avtalsbrott

Om Mecenat AB upptäcker brott mot detta avtal ska det som orsakar avtalsbrottet skyndsamt ändras till att falla inom ramen för gällande avtal. Om det trots anmaning inte åtgärdats inom rimlig tid blockeras användarkontot för vidare användning.

Force majeure

Mecenat AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder, om fullgörandet av Mecenat AB:s åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Mecenat AB inte rimligen kunnat råda över eller förutse, såsom arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller liknande omständighet, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, fel och förseningar i till Internet anslutna nät vilka ligger utanför Mecenat AB:s ansvar.

Mecenat AB har alltid rätt att ändra villkoren för tjänsten om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av tjänsten förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Mecenat AB kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda tjänsten anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användaren vill avsluta sitt konto har användaren möjlighet att avregistrera sig från tjänsten.

Senast uppdaterad: 2021-09-01

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.