Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Andreas Bengtsson

Olofström, medlem sedan 2023

Kontakta säljaren

Tala & engagera

Fällman, Barbro ISBN: 9789144022925 Upplaga 2(2002) Pris: 100 kr

Samspel i grupp

Nilsson, Björn ISBN: 9789144043548 Upplaga 0(2005) Pris: 200 kr

Juridik för pedagoger

Erdis, Mare ISBN: 9789144071343 Upplaga 5(2011) Pris: 170 kr

Att fånga lärandet

Wehner-Godée, Christina ISBN: 9789147049424 Upplaga 1(2000) Pris: 170 kr

Att bli sig själv

Brodin, Marianne ISBN: 9789147048380 Upplaga 1(1998) Pris: 170 kr

Barnet, språket och miljön

Svensson, Ann-Katrin ISBN: 9789144018577 Upplaga 2(2009) Pris: 195 kr

Värdegrunden – finns den?

Orlenius, Kennert ISBN: 9789188298539 Upplaga 1(2001) Pris: 140 kr

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande

Nordin-Hultman, Elisabeth ISBN: 9789147051960 Upplaga 1(2004) Pris: 175 kr

Källkritik

Thurén, Torsten ISBN: 9789147052936 Upplaga 2(2005) Pris: 200 kr

Att förstå barns tankar

Doverborg, Elisabet ISBN: 9789147049684 Upplaga 3(2000) Pris: 95 kr

Skrivprocessen

Strömquist, Siv ISBN: 9789144004310 Upplaga 3(2007) Pris: 250 kr

Individ, skola och samhälle

Dewey, John ISBN: 9789127097995 Upplaga 4(2004) Pris: 180 kr

Vägar in i skriftspråket

Björk, Maj ISBN: 9789127722682 Upplaga 1(1999) Pris: 180 kr

”Att lära är nästan som att leka”

Johansson, Eva ISBN: 9789147084364 Upplaga 1(2007) Pris: 175 kr

Programming Android

ISBN: 9781449389697 Upplaga 1(2011) Pris: 270 kr

Barns livsvärld

Torstenson-Ed, Tullie ISBN: 9789144029290 Upplaga 0(2003) Pris: 130 kr

Forskningshandboken

Denscombe, Martyn ISBN: 9789144050041 Upplaga 2(2009) Pris: 200 kr

Rapportens yttre dräkt

Bjerstedt, Åke ISBN: 9789144004839 Upplaga 0(1997) Pris: 160 kr

Barn och naturvetenskap

ISBN: 9789147084227 Upplaga 1(2008) Pris: 200 kr

Barn, barndom och föräldraskap

Markström, A-M (red.) ISBN: 9789173312875 Upplaga 0(2009) Pris: 100 kr

Samspel för lärande

ISBN: 9789144036861 Upplaga 0(2005) Pris: 175 kr

Jämställdhet, en del av skolans värdegrund

Hedlin, Maria ISBN: 9789147053230 Upplaga 1(2006) Pris: 100 kr

Att möta barn i behov av särskilt stöd

Bergquist, Siv ISBN: 9789147051946 Upplaga 5(2003) Pris: 175 kr

Respekt för läraryrket

Colnerud, Gunnel ISBN: 9789176565292 Upplaga 0(2002) Pris: 75 kr

Hon sitter ju bara där!

Lund, Ingrid ISBN: 9789144039978 Upplaga 0(2006) Pris: 175 kr

Upptäck naturvetenskap i förskolan

Persson Gode, Karin ISBN: 9789127413054 Upplaga 1(2008) Pris: 180 kr

Små barn i förskolan

Niss, Gunilla ISBN: 9789144045528 Upplaga 2(2006) Pris: 130 kr

Populärkulturen och skolan

ISBN: 9789144014135 Upplaga 0(2000) Pris: 130 kr

Vilja och våga

Nilsson, Jan ISBN: 9789144009957 Upplaga 1(2008) Pris: 130 kr

Från lydnad till ansvar

Normell, Margareta ISBN: 9789144051345 Upplaga 0(2008) Pris: 160 kr

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

Persson, Bengt ISBN: 9789147084562 Upplaga 2(2008) Pris: 130 kr

Att se möjligheter i svårigheter

Olsson, Britt-Inger ISBN: 9789144034065 Upplaga 1(2007) Pris: 130 kr

Åtgärdsprogram i praktiken

Asp Onsjö, Lisa ISBN: 9789144050096 Upplaga 1(2008) Pris: 130 kr

Det flerstämmiga klassrummet

Dysthe, Olga ISBN: 9789144616315 Upplaga 0(1996) Pris: 120 kr

Skolan och läraruppdraget

Arenhill Beckman, Madeleine ISBN: 9789144059488 Upplaga 0(2011) Pris: 200 kr

Konsten att lära barn estetik

ISBN: 9789113043449 Upplaga 2(2011) Pris: 100 kr

Vygotskij i praktiken

Strandberg, Leif ISBN: 9789113026510 Upplaga 2(2009) Pris: 120 kr

Etik i pedagogiskt vardagsarbete

Gren, Jenny ISBN: 9789147084197 Upplaga 3(2007) Pris: 120 kr

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

Persson, Bengt ISBN: 9789147084562 Upplaga 2 (2008) Pris: 130 kr
2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.