Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

sarah saimato

Södertälje, medlem sedan 2021

Kontakta säljaren

Matematik för lärare

Skott, Jeppe ISBN: 9789140671462 Upplaga 0(2010) Pris: 340 kr

Matematik för lärare

Skott, Jeppe ISBN: 9789140671462 Upplaga 0(2010) Pris: 340 kr

Att platsa i en skola för alla (2013). Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan.

Hjörne, Eva & Säljö, Roger ISBN: 9789144095172 Upplaga 0 Pris: 260 kr

Förstå och använda tal

McIntosh, Alistair ISBN: 9789185143139 Upplaga 1(2008) Pris: 460 kr

Specialpedagogik och funktionshinder

Jakobsson, Inga-Lill ISBN: 9789127120204 Upplaga 0(2011) Pris: 150 kr

Visuella texter, Språkvårdssamfundet årsbok 40

Björkvall, Anders ISBN: 9789173828406 Upplaga 0(2009) Pris: 280 kr

Barns bildskapande

Löfstedt, Ulla ISBN: 9789197495318 Upplaga 0(2004) Pris: 200 kr

Progress gold

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144029856 Upplaga 2(2007) Pris: 100 kr

Before Writing

Kress, Gunther R ISBN: 9780415138048 Upplaga 0 Pris: 280 kr

Den kvalitativa forskningsintervjun

Steinar Kvale & Svend Brinkmann ISBN: 9789144101675 Upplaga 0 Pris: 260 kr

Checkpoint

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144027616 Upplaga 1(2007) Pris: 100 kr

Det sociala livet i skolan – Socialpsykologi för lärare

Thornberg, Robert ISBN: 9789147105434 Upplaga 0 Pris: 160 kr

Matematik för lärare

Jess, Kristine ISBN: 9789140673985 Upplaga 0(2011) Pris: 80 kr

Elefanten i klassrummet

Boaler, Jo ISBN: 9789147099719 Upplaga 1(2011) Pris: 280 kr

Det hänger på språket

ISBN: 9789144039176 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Det pedagogiska kulturarvet

Hartman, Sven ISBN: 9789127121102 Upplaga 0(2020) Pris: 150 kr

Norstedts lilla engelska ordbok

Petti, Vincent ISBN: 9789172274952 Upplaga 5(2007) Pris: 180 kr

Det nödvändiga skrivandet

ISBN: 9789147093793 Upplaga 1(2009) Pris: 280 kr

Det nödvändiga skrivandet

ISBN: 9789147093793 Upplaga 1(2009) Pris: 280 kr

Barn utvecklar sitt språk

Häggström, Ingrid ISBN: 9789144067438 Upplaga 2(2010) Pris: 80 kr

Elevtext

Josephson, Olle ISBN: 9789144302614 Upplaga 0(1990) Pris: 80 kr

Från rista till chatta

Birch-Jensen, Jörgen ISBN: 9789163388385 Upplaga 2(2011) Pris: 100 kr

Politiska ideologier i vår tid

Larsson, Reidar ISBN: 9789144096377 Upplaga 8(2014) Pris: 180 kr

A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers

Billstein, Rick ISBN: 9780321987297 Upplaga 12(2016) Pris: 460 kr

Litteracitet och språklig mångfald

Laursen, Helle Pia ISBN: 9789144103181 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Bygga broar och öppna dörrar

Jönsson, Karin ISBN: 9789147117192 Upplaga 2(2016) Pris: 150 kr

Flerspråkighet som resurs

Kindenberg, Björn ISBN: 9789147122073 Upplaga 0 Pris: 290 kr

Flerspråkiga elever

Cummins, Jim ISBN: 9789127818750 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Denscombe, Martyn ISBN: 9789144122885 Upplaga 4 Pris: 360 kr

En god fortsättning

Kästen Ebeling, Gilda ISBN: 9789144113906 Upplaga 1 Pris: 250 kr

Allmändidaktik

ISBN: 9789144057835 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Stepping stone

Dalin, Birgitta ISBN: 9789140645234 Upplaga 2(2005) Pris: 30 kr

Boken om pedagogerna

ISBN: 9789147100002 Upplaga 6(2011) Pris: 150 kr

Den lärande människan

Johansson, Thomas ISBN: 9789147097302 Upplaga 1(2012) Pris: 100 kr

Lärarens handbok

ISBN: 9789144105871 Upplaga 0 Pris: 50 kr

Vägar till naturvetenskapens värld

ISBN: 9789147099245 Upplaga 2(2010) Pris: 80 kr

Teaching young language learners

Pinter, Annamaria ISBN: 9780194422079 Upplaga 0(2006) Pris: 80 kr

Fysik för lärare

Östklint, Olle ISBN: 9789144076652 Upplaga 1(2012) Pris: 160 kr

Forskningsmetodikens grunder

Patel, Runa ISBN: 9789144126050 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.