Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Emelie Tjelldén

Täby, medlem sedan 2023

Kontakta säljaren

Att göra systematiska litteraturstudier

Forsberg, Christina ISBN: 9789127146549 Upplaga 4 Pris: 100 kr

Skriva för att lära

Dysthe, Olga ISBN: 9789144069166 Upplaga 2(2011) Pris: 80 kr

Småbarns utevistelse

Granberg, Ann ISBN: 9789147049608 Upplaga 1(2000) Pris: 200 kr

Det sociala livet i skolan

Thornberg, Robert ISBN: 9789147132058 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Utanförskap i skolan

Borg, Anna ISBN: 9789144119823 Upplaga 1 Pris: 150 kr

Empati

Kinge, Emilie ISBN: 9789144104591 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

Elwér, Åsa ISBN: 9789127419346 Upplaga 1(2009) Pris: 200 kr

Vidga vetandet

Lind, Rolf ISBN: 9789144093826 Upplaga 1(2014) Pris: 130 kr

Skola i normer

Reimers, Eva ISBN: 9789151101606 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Respekt för lärarprofessionen

Colnerud, Gunnel ISBN: 9789147111633 Upplaga 4 Pris: 100 kr

Kvantitativ metod från början

Eliasson, Annika ISBN: 9789144122960 Upplaga 0 Pris: 80 kr

Handbok i kvalitativ analys

Thornberg, Robert ISBN: 9789147129706 Upplaga 3 Pris: 180 kr

Kritiskt tänkande

Eriksson, Lars Torsten ISBN: 9789147113651 Upplaga 180425 Pris: 150 kr

Skolutveckling i teori och praktik

Okänd ISBN: 9789151102832 Upplaga 1(2020) Pris: 200 kr

Aktionsforskning i praktiken

ISBN: 9789144078700 Upplaga 2(2012) Pris: 100 kr

Samtalsanalys

Norrby, Catrin ISBN: 9789144088884 Upplaga 3(2014) Pris: 200 kr

Den kvalitativa forskningsintervjun

Steinar Kvale & Svend Brinkmann ISBN: 9789144101675 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Denscombe, Martyn ISBN: 9789144122885 Upplaga 4 Pris: 200 kr

Internationellt jämförande pedagogik : en introduktion

Barbara Schulte, Wieland Wermke ISBN: 9789147126149 Upplaga 1(2019) Pris: 150 kr

Enkäten i praktiken

Ejlertsson, Göran ISBN: 9789144131443 Upplaga 0 Pris: 120 kr

Lyft språket, lyft tänkandet

Gibbons, Pauline ISBN: 9789144128955 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Research Methods in Education

Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison ISBN: 9781138209862 Upplaga 0(2017) Pris: 300 kr

Lyft språket, lyft tänkandet

Gibbons, Pauline ISBN: 9789144128955 Pris: 150 kr
1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.