Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Maria Nisbel

Gotland, medlem sedan 2023

Kontakta säljaren

Barn och sång

ISBN: 9789144019352 Upplaga 0(2007) Pris: 40 kr

Barn- och ungdomspsykologi

Evenshaug, Oddbjørn ISBN: 9789144015958 Upplaga 2(2001) Pris: 40 kr

Barnsamtal

Kinge, Emilie ISBN: 9789144042985 Upplaga 0(2008) Pris: 40 kr

En, två, många

Björklund, Camilla ISBN: 9789147015573 Upplaga 1(2009) Pris: 40 kr

Hur långt är ett äppelskal?

Persson, Annika ISBN: 9789147053582 Upplaga 1(2008) Pris: 40 kr

Lärande i sagans värld

Arnesson Eriksson, Marie ISBN: 9789197761512 Upplaga 0(2009) Pris: 40 kr

Mathematics through play in the early years

Tucker, Kate ISBN: 9781848608832 Upplaga 2(2010) Pris: 40 kr

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med utemiljön som inspiration

Brage, Carina ISBN: 9789197960021 Upplaga 0 Pris: 40 kr

Skapande barn

Braxell, Stina ISBN: 9789197761574 Upplaga 0(2010) Pris: 40 kr

Små barns matematik

ISBN: 9789185143047 Upplaga 1(2006) Pris: 40 kr

Undervisa i pedagogiskt drama

Rasmusson, Viveka ISBN: 9789144047331 Upplaga 3(2008) Pris: 40 kr

Att förstå förskolan

Markström, Ann-Marie ISBN: 9789144009636 Upplaga 1(2007) Pris: 20 kr

Den moderna barndomen och barns vardagsliv

Halldén, Gunilla ISBN: 9789173310673 Upplaga 0(2007) Pris: 40 kr

Det matematiska barnet

Solem, Ida Heiberg ISBN: 9789127722941 Upplaga 1(2004) Pris: 40 kr

Det tidiga språkbadet

Lindö, Rigmor ISBN: 9789144048024 Upplaga 1(2009) Pris: 40 kr

Fantasi och kreativitet i barndomen

Vygotskij, Lev Semenovic? ISBN: 9789171730114 Upplaga 0(1995) Pris: 30 kr

Fritidspedagogik

ISBN: 9789147100934 Upplaga 0(2011) Pris: 30 kr

Från kvalitet till meningsskapande

Dahlberg, Gunilla ISBN: 9789176565018 Upplaga 0(2002) Pris: 40 kr

”Gustav får visst sitta i tjejsoffan!”

Johansson, Eva ISBN: 9789147084715 Upplaga 1(2008) Pris: 40 kr

Interkulturellt samspel i skolan

Stier, Jonas ISBN: 9789144055930 Upplaga 1(2009) Pris: 30 kr

Naturförskola-lärande för hållbar utveckling

Anette Barr, Annica Nettrup, Anna Rosdahl ISBN: 9789197902335 Upplaga 0 Pris: 30 kr

Relationskompetens i pedagogernas värld

Juul, Jesper ISBN: 9789147020607 Upplaga 2(2009) Pris: 40 kr

Språkstimulering

Hagtvet, Bente Eriksen ISBN: 9789127722705 Upplaga 1(2004) Pris: 40 kr

Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass

ISBN: 9789185096954 Upplaga 0(2005) Pris: 30 kr

Vad räknas som kunskap?

ISBN: 9789147099856 Upplaga 1(2012) Pris: 40 kr

Anknytning i förskolan

Broberg, Malin ISBN: 9789127133129 Upplaga 1(2012) Pris: 40 kr

Att fånga lärares arbete

Gannerud, Eva ISBN: 9789147084333 Upplaga 1(2007) Pris: 10 kr

Barn och leksaker i lek och lärande

Nelson, Anders ISBN: 9789147052783 Upplaga 1(2005) Pris: 20 kr

Diskursanalys i praktiken

Börjesson, Mats, Palmblad, Eva ISBN: 9789147086443 Upplaga 1(2007) Pris: 40 kr

Ett år i ur och skur

Änggård, Eva ISBN: 9789144088099 Upplaga 1 Pris: 30 kr

Förskolebarns gemensamma lekar

Löfdahl, Annica ISBN: 9789144033358 Upplaga 0(2004) Pris: 30 kr

Handledning och praktisk yrkesteori

Lauvås, Per ISBN: 9789144017075 Upplaga 2(2001) Pris: 30 kr

Hissad och dissad

Öhman, Margareta ISBN: 9789147093663 Upplaga 0(2009) Pris: 30 kr

Kritiska händelser för lärande i förskolan

ISBN: 9789144071978 Upplaga 1(2012) Pris: 30 kr

Lärande och kulturella redskap

Säljö, Roger ISBN: 9789113035833 Upplaga 2(2011) Pris: 30 kr

Med sikte på förskolan

ISBN: 9789144051192 Upplaga 1(2009) Pris: 30 kr

Pedagogiskt arbete och kön

Tallberg Broman, Ingegerd ISBN: 9789144018058 Upplaga 0(2002) Pris: 30 kr

Ämnesdidaktik

Bronäs, Agneta ISBN: 9789113022819 Upplaga 0(2010) Pris: 20 kr

Lokalt beslutsfattande

Olausson, Pär M ISBN: 9789144105154 Upplaga 1(2015) Pris: 50 kr

Politik och kön

Jansson, Maria ISBN: 9789144117768 Upplaga 1(2017) Pris: 80 kr

Vem styr vården?

Blomqvist, Paula ISBN: 9789144137513 Upplaga 2 Pris: 100 kr

Sveriges politiska system – (bok + digital produkt)

Norén Bretzer, Ylva ISBN: 9789144115511 Upplaga 3 Pris: 100 kr

Att förstå förskolan

Markström, Ann-Marie ISBN: 9789144009636 Upplaga 1 (2007) Pris: 20 kr
2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.