Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Jasmin M

Sundbyberg, medlem sedan 2021

Kontakta säljaren

PULS NO-boken 1-3 Grundbok, andra upplagan

Enwall, Lennart ISBN: 9789127458468 Upplaga 2 Pris: 130 kr

Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering

Bunar, Nihad ISBN: 9789127142367 Upplaga 1 Pris: 250 kr

Beteendeproblem i skolan

Bo Hejlskov Elvén ISBN: 9789127139473 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Bland bollar och klossar

Björklund, Camilla ISBN: 9789144050577 Upplaga 1(2008) Pris: 100 kr

Boken om teknik

Persson, Hans ISBN: 9789147119455 Upplaga 1 Pris: 100 kr

De 4 essen på arbetsplatsen : en bok om helhetsledarskap

Helena Zenzé ISBN: 9789151939025 Upplaga 0(2019) Pris: 100 kr

Från kvalitet till meningsskapande

Dahlberg, Gunilla ISBN: 9789147111725 Upplaga 3(2014) Pris: 280 kr

Den mångkulturella förskolan

Lunneblad, Johannes ISBN: 9789144121949 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Om värden och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia

Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle, Christina Wehner-Godée ISBN: 9789147114603 Upplaga 0 Pris: 250 kr

Organisation

Abrahamsson, Bengt ISBN: 9789147076727 Upplaga 4(2005) Pris: 300 kr

Dokumentera och skapa med lärplatta

Niemi, Monica ISBN: 9789186611828 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Anknytning i förskolan

Broberg, Malin ISBN: 9789127133129 Upplaga 1(2012) Pris: 300 kr

Det pedagogiska kulturarvet

Hartman, Sven ISBN: 9789127121102 Upplaga 0(2020) Pris: 150 kr

Digitalitet i förskolan

Elyoussoufi, Nea ISBN: 9789177670483 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Leka och lära matematik ute

Kellander, Torsten ISBN: 9789198226638 Upplaga 9(2016) Pris: 100 kr

Dokumentera och skapa med lärplatta

Niemi, Monica ISBN: 9789186611828 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Vad berättas om mig?

Svenning, Bente ISBN: 9789144066486 Upplaga 0(2011) Pris: 100 kr

Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige

Schiratzki, Johanna ISBN: 9789176786116 Upplaga 2(2005) Pris: 150 kr

ADHD av misstag Bok 1 + Bok 2

Barnhill, Frank ISBN: 9789198002423 Upplaga 0 Pris: 400 kr

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande

Nordin-Hultman, Elisabeth ISBN: 9789147051960 Upplaga 1(2004) Pris: 300 kr

Mot ett förändrat ledarskap?

Wallo, Andreas ISBN: 9789144111919 Upplaga 2(2016) Pris: 200 kr

Förändring som tillstånd

Bo Ahrenfelt ISBN: 9789144086606 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Rektorer

Jacobsson, Bengt ISBN: 9789144120607 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Skolledarskap i mångfald

Lahdenperä, Pirjo ISBN: 9789144094359 Upplaga 1(2015) Pris: 150 kr

Ledning och Förståelse

Sandberg, Jörgen / Targama, Axel ISBN: 9789144095981 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Pedagogiskt ledarskap

Ohlson, Liselotte ISBN: 9789147103706 Upplaga 4(2011) Pris: 150 kr

Flerspråkiga elever

Cummins, Jim ISBN: 9789127818750 Upplaga 0 Pris: 250 kr

Professionsutveckling och kollegialt lärande

Katz, Steven ISBN: 9789127819740 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Elever med neuropsykiatriska svårigheter

Carlsson Kendall, Gunilla ISBN: 9789144057040 Upplaga 1(2015) Pris: 200 kr

Interkulturellt ledarskap

Lahdenperä, Pirjo ISBN: 9789144007878 Upplaga 1(2008) Pris: 100 kr

Lek och skolämnen i en ny lärarroll

Rosenqvist, Mia Maria ISBN: 9789172274853 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Om barn och böcker

Ekelund, Gabriella ISBN: 9789125070006 Upplaga 0(2007) Pris: 100 kr

Lärande i sagans värld

Arnesson Eriksson, Marie ISBN: 9789197761512 Upplaga 0(2009) Pris: 100 kr

Utveckla barns inflytande

Biteus, Jenny ISBN: 9789188099488 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Det går inte att styra med mål!

Rombach, Björn ISBN: 9789144323015 Upplaga 0(1991) Pris: 50 kr

Leda genom att dela

Holmberg, Kristin ISBN: 9789197410939 Upplaga 1(2004) Pris: 50 kr

Att leda lärares lärande

Wiliam, Dylan ISBN: 9789127141964 Upplaga 1 Pris: 300 kr

Lektionsdesign

Wallberg, Helena ISBN: 9789177411215 Upplaga 0 Pris: 350 kr

Från jag till vi

Guvå, Gunilla ISBN: 9789138322406 Upplaga 0(2006) Pris: 120 kr

Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan

Åsén, Gunnar ISBN: 9789147111954 Upplaga 1(2015) Pris: 200 kr

Undervisning i förskolan

Pihlgren, Ann S ISBN: 9789127818392 Upplaga 0(2017) Pris: 200 kr

Anknytning i förskolan

Broberg, Malin ISBN: 9789127133129 Upplaga 1 (2012) Pris: 300 kr
2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.