Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Kajsa Svensson

Vellinge, medlem sedan 2022

Kontakta säljaren

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan

Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar ISBN: 9789127136021 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Att bli förskollärare

ISBN: 9789147099627 Upplaga 1(2015) Pris: 200 kr

Den moderna barndomen och barns vardagsliv

Halldén, Gunilla ISBN: 9789173310673 Upplaga 0(2007) Pris: 100 kr

Utbildningsvetenskap för förskolan

ISBN: 9789127121119 Upplaga 1(2010) Pris: 200 kr

Akademiskt läsande och skrivande

Blomström, Vendela ISBN: 9789144092546 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Utvecklingspsykologi

Hwang, Philip ISBN: 9789127130746 Upplaga 3(2011) Pris: 200 kr

Lära till lärare

ISBN: 9789147084210 Upplaga 1(2007) Pris: 200 kr

Att bli sig själv

Brodin, Marianne ISBN: 9789147048380 Upplaga 1(1998) Pris: 100 kr

Barndomspsykologi

Sommer, Dion ISBN: 9789147020591 Upplaga 3(2009) Pris: 200 kr

Den värdefulla praktiken

Orlenius, Kennert ISBN: 9789147020416 Upplaga 2(2008) Pris: 175 kr

Textens hantverk

Lindstedt, Inger ISBN: 9789144080765 Upplaga 2(2013) Pris: 175 kr

”Att lära är nästan som att leka”

Johansson, Eva ISBN: 9789147084364 Upplaga 1(2007) Pris: 200 kr

”Gustav får visst sitta i tjejsoffan!”

Johansson, Eva ISBN: 9789147084715 Upplaga 1(2008) Pris: 200 kr

Leka för att lära

ISBN: 9789144051512 Upplaga 0(2009) Pris: 175 kr

Leka för att lära

ISBN: 9789144051512 Upplaga 0(2009) Pris: 175 kr

Boken om pedagogerna

ISBN: 9789147100002 Upplaga 6(2011) Pris: 200 kr

När barn lär av varandra

Williams, Pia ISBN: 9789147084043 Upplaga 1(2006) Pris: 100 kr

Barn upptäcker skriftspråket

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren, Lars-Erik Olsson ISBN: 9789147106554 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

Sandvik, Margareth ISBN: 9789144107462 Upplaga 2 Pris: 250 kr

Språkstimulering

Hagtvet, Bente Eriksen ISBN: 9789127722811 Upplaga 1(2006) Pris: 250 kr

Förskoleklassens didaktik

Herrlin, Katarina ISBN: 9789127132429 Upplaga 0(2012) Pris: 250 kr

Barn och naturvetenskap

ISBN: 9789147084227 Upplaga 1(2008) Pris: 200 kr

Vägar till naturvetenskapens värld

ISBN: 9789147099245 Upplaga 2(2010) Pris: 200 kr

Våra byggstenar

Åkesson Nilsson, Gunilla ISBN: 9789151904986 Upplaga 4 Pris: 100 kr

Barndramatik och barndomsdiskurser

Helander, Karin ISBN: 9789144099972 Upplaga 2 Pris: 150 kr

Förskolans didaktik och dockan som redskap

Forsberg-Ahlcrona, Mirella ISBN: 9789144068664 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

På genusäventyr

Helén, Eva ISBN: 9789127408913 Upplaga 0(2007) Pris: 200 kr

Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Denscombe, Martyn ISBN: 9789144122885 Upplaga 4 Pris: 250 kr

Grundläggande vetenskapsteori

Allwood, Carl Martin ISBN: 9789144114156 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Utvecklingssamtal

Markström, Ann-Marie ISBN: 9789144120331 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Anknytning i förskolan

Broberg, Malin ISBN: 9789127133129 Upplaga 1(2012) Pris: 150 kr

Bångstyriga barn

Klara Dolk ISBN: 9789170377259 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Övergångar mellan skolformer

Ackesjö, Helena ISBN: 9789147122080 Upplaga 0(2016) Pris: 150 kr

Tid för samtal

Hultgren, Staffan ISBN: 9789147105212 Upplaga 1(2013) Pris: 150 kr

Föräldrar, förskola och skola

ISBN: 9789144079523 Upplaga 1(2013) Pris: 200 kr

Värdefull förskola

Moqvist-Lindberg, Ingeborg ISBN: 9789144111018 Upplaga 1(2016) Pris: 150 kr

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Olsson, Staffan ISBN: 9789144132266 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Den interkulturella förskolan

Lahdenperä, Pirjo ISBN: 9789147127696 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Undervisa i pedagogiskt drama

Rasmusson, Viveka ISBN: 9789144115306 Upplaga 4 Pris: 200 kr

Tanke, visa, språk

Uddén, Berit ISBN: 9789144035208 Upplaga 0(2004) Pris: 150 kr

Småbarns bild- och formskapande

Granberg, Ann ISBN: 9789147050499 Upplaga 1(2001) Pris: 100 kr

Kropp, rörelse och hälsa i förskolan

Osnes, Heid ISBN: 9789144075174 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Barn skapar bilder i förskolan

Änggård, Eva ISBN: 9789144047577 Upplaga 0(2006) Pris: 150 kr

Barn i början

Westerlund, Monica ISBN: 9789127412576 Upplaga 1(2009) Pris: 200 kr

Språksociologi

Einarsson, Jan ISBN: 9789144053264 Upplaga 2(2009) Pris: 200 kr

Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år

Wedin, Åsa ISBN: 9789144116822 Upplaga 2(2017) Pris: 200 kr

Språkinlärning hos barn

Håkansson Gisela ISBN: 9789144094625 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Barn samtalar sig till kunskap

Gjems, Liv ISBN: 9789144069081 Upplaga 1(2011) Pris: 150 kr

Med blicken på barnet

Palla, Linda ISBN: 9789186295141 Upplaga 0(2011) Pris: 150 kr

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

Kristian Lutz ISBN: 9789147105649 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Perspektiv på specialpedagogik

Nilholm, Claes ISBN: 9789144026633 Upplaga 2(2007) Pris: 150 kr

Barns inflytande i förskolan

Arnér, Elisabeth ISBN: 9789144053325 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Med sikte på förskolan : – barn i behov av stöd

Anette Sandberg (red.) ISBN: 9789144092577 Upplaga 0 Pris: 200 kr

De yngre barnens läroplanshistoria

Vallberg Roth, Ann-Christine ISBN: 9789144055541 Upplaga 2(2010) Pris: 150 kr

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

Eidevald, Christian ISBN: 9789147122530 Upplaga 2(2017) Pris: 150 kr

Vad berättas om mig?

Svenning, Bente ISBN: 9789144066486 Upplaga 0(2011) Pris: 150 kr

Från kvalitet till meningsskapande

Dahlberg, Gunilla ISBN: 9789147111725 Upplaga 3(2014) Pris: 200 kr

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem

Håkansson, Jan ISBN: 9789144121130 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Problemlösning som utgångspunkt

Palmér, Hanna ISBN: 9789147117154 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Matematikundervisning i förskolan

Björklund, Camilla ISBN: 9789127822580 Upplaga 0 Pris: 200 kr

De yngsta barnens matematik

Franzén, Karin ISBN: 9789147111664 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Ett delat samhälle

Liljeros, Fredrik ISBN: 9789147112821 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Den mångkulturella förskolan

Lunneblad, Johannes ISBN: 9789144121949 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Nya hissad och dissad

Öhman, Margareta ISBN: 9789147126163 Upplaga 0 Pris: 150 kr

I en klass för sig

Ambjörnsson, Fanny ISBN: 9789170370274 Upplaga 0(2004) Pris: 150 kr

Utvecklingssamtal

Markström, Ann-Marie ISBN: 9789144120331 Pris: 100 kr
1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.