Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Lena Eklund

Örnsköldsvik, medlem sedan 2022

Kontakta säljaren

The Language of Art

Ann Pelo ISBN: 9781605544571 Upplaga 0(2016) Pris: 300 kr

Förskolebarnets mänskliga rättigheter

Gustafsson, Lars H ISBN: 9789144075051 Upplaga 1(2011) Pris: 175 kr

Vetenskapsteori för lärarstudenter

Ulf Brinkkjear Marianne Höyen ISBN: 9789144093468 Upplaga 0 Pris: 120 kr

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

Säljö, Roger ISBN: 9789127818408 Upplaga 4 Pris: 300 kr

Rapporter och uppsatser

Backman, Jarl ISBN: 9789144048260 Upplaga 2(2008) Pris: 110 kr

Att tänka uppsats

Agnafors, Marcus ISBN: 9789151102269 Upplaga 0 Pris: 190 kr

Förskola och skola

Dahlberg, Gunilla ISBN: 9789147112548 Upplaga 1994 Pris: 65 kr

Förskola och skola

Dahlberg, Gunilla ISBN: 9789147112548 Upplaga 1994 Pris: 140 kr

Barns syn på vuxna

Arnér, Elisabeth ISBN: 9789144043456 Upplaga 0(2006) Pris: 140 kr

Skriva för att lära

Dysthe, Olga ISBN: 9789144069166 Upplaga 2(2011) Pris: 220 kr

Demokrati i förskolan

Karlsson, Rauni ISBN: 9789147106233 Upplaga 1(2014) Pris: 220 kr

Demokrati i förskolan

Karlsson, Rauni ISBN: 9789147106233 Upplaga 1(2014) Pris: 220 kr

Den vänliga maktutövningens regim

Bartholdsson, Åsa ISBN: 9789147084753 Upplaga 1(2008) Pris: 210 kr

Lek, lärande och lycka

Nilsson, Monica ISBN: 9789140697356 Upplaga 0 Pris: 130 kr

Modig och stark – eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola

Kåreland, Lena ISBN: 9789127147256 Upplaga 0 Pris: 160 kr

Interkulturellt arbete i förskolan

Stier, Jonas ISBN: 9789127822726 Upplaga 0 Pris: 190 kr

Den mångkulturella förskolan

Lunneblad, Johannes ISBN: 9789144121949 Upplaga 0 Pris: 185 kr

Nationell förskolan med mångkulturellt uppdrag

Björk-Willén, Gruber, Puskás (red.) ISBN: 9789147100255 Upplaga 0 Pris: 235 kr

Ett delat samhälle

Liljeros, Fredrik ISBN: 9789147112821 Upplaga 2 Pris: 190 kr

Böcker inom och omkring oss

Aidan Chambers ISBN: 9789186634544 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Det ska ni veta! : En introduktion till läroplansteori

ISBN: 9789144085593 Upplaga 3(2012) Pris: 165 kr

Etik i pedagogiskt vardagsarbete

Gren, Jenny ISBN: 9789147084197 Upplaga 3(2007) Pris: 200 kr

Små barns delaktighet och inflytande

Johannesen, Nina ISBN: 9789147094127 Upplaga 1(2009) Pris: 190 kr

Lyssnandets pedagogik

Åberg, Ann ISBN: 9789147122813 Upplaga 0 Pris: 220 kr

Bilderbokens mångfald och möjligheter

Edwards, Agneta ISBN: 9789127410947 Upplaga 1(2008) Pris: 180 kr

Den fria lekens pedagogik

Olofsson, Birgitta ISBN: 9789147122394 Upplaga 0 Pris: 230 kr

Förskollärarens metod och vetenskapsteori

Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria, Franzén, Karin ISBN: 9789147106585 Upplaga 0 Pris: 240 kr

Vetenskapsteori för nybörjare

Thurén, Torsten ISBN: 9789147086511 Upplaga 2(2007) Pris: 130 kr

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken

ISBN: 9789140677846 Upplaga 1(2012) Pris: 170 kr

Leka för att lära

ISBN: 9789144051512 Upplaga 0(2009) Pris: 219 kr

Etik, integritet och dokumentation i förskolan

Lindgren, Anne-Li ISBN: 9789140692672 Upplaga 1 Pris: 149 kr

Lekens flertydighet

Øksnes, Maria ISBN: 9789147100132 Upplaga 1(2011) Pris: 239 kr

Vetenskapsteori

Hyldgaard, Kirsten ISBN: 9789147084722 Upplaga 1(2008) Pris: 249 kr

Vardasliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Anette Hellman ISBN: 9789147100897 Upplaga 0 Pris: 229 kr

Etnicitet

Wikström, Hanna ISBN: 9789147088980 Upplaga 1(2009) Pris: 209 kr

De yngsta barnens matematik

Franzén, Karin ISBN: 9789147111664 Upplaga 1 Pris: 159 kr

Fantasi och kreativitet i barndomen

Vygotskij, Lev Semenovic? ISBN: 9789171730114 Upplaga 0(1995) Pris: 99 kr

Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv

Thulin, Susanne ISBN: 9789140694669 Upplaga 0(2016) Pris: 270 kr

Att skriva en bra uppsats

Rienecker, Lotte ISBN: 9789147113644 Upplaga 180425 Pris: 300 kr

Små barns matematik

Doverborg, Elisabet ISBN: 9789185143290 Upplaga 1 Pris: 260 kr

Samhällsvetenskapliga metoder

Bryman, Alan ISBN: 9789147090686 Upplaga 2(2011) Pris: 270 kr

Etik i pedagogiskt vardagsarbete

Gren, Jenny ISBN: 9789147084197 Upplaga 3 (2007) Pris: 200 kr
1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.