The psychology of risk

The psychology of risk

9781107602700

  • DDC 155.24
  • SAB Doga
  • Utgiven 2014
  • Antal sidor 368
  • Storlek 26 cm
  • Förlag Cambridge University Press [in association with] Open University
  • Stad Cambridge, UK

Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här!

0,00 0,00 0