Criminology

Criminology

9780415628938

  • DDC 364
  • SAB Oepa
  • Upplaga 2
  • Utgiven 2013
  • Antal sidor 1082
  • Storlek 28 cm.
  • Förlag Psychology Press/Routledge
  • Stad London

Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här!

0,00 0,00 0