Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Martin Berndtsson

Göteborg, medlem sedan 2021

Kontakta säljaren

Teknikdidaktik i förskolan

Veronica Bjurulf ISBN: 9789144095837 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Löne handboken

Jens Nyholm, Anna Sundin ISBN: 9789170277634 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen

Moxnes, Paul ISBN: 9789127082526 Upplaga 2(2001) Pris: 80 kr

Naturkunskap 1a1

Iann Lundegård ISBN: 9789152309018 Upplaga 0 Pris: 270 kr

Varför vetenskap?

Bjereld, Ulf ISBN: 9789144054759 Upplaga 3(2009) Pris: 50 kr

Budget och budgetering m eLabb

Kullvén, Håkan ISBN: 9789147092918 Upplaga 0(2009) Pris: 70 kr

Rodhes aktiebolagsrätt

Rolf Skog ISBN: 9789139207016 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Organisationers vardag

Corvellec , Hervé ISBN: 9789147095681 Upplaga 2(2010) Pris: 160 kr

International economics

Salvatore, Dominick ISBN: 9780470505823 Upplaga 10(2011) Pris: 120 kr

Lyssnandets och seendets villkor

Christina Wehner-Godée ISBN: 9789147114627 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Matematik 4000

ISBN: 9789127417045 Upplaga 1(2009) Pris: 90 kr

Intimitetens omvandling

Giddens, Anthony ISBN: 9789188248800 Upplaga 0(1995) Pris: 90 kr

Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen

Lundin, Mattias ISBN: 9789147094035 Upplaga 1(2010) Pris: 130 kr

Toddlarkultur

Løkken, Gunvor ISBN: 9789144040202 Upplaga 1(2008) Pris: 80 kr

Externredovisning

ISBN: 9789144060057 Upplaga 2(2010) Pris: 100 kr

The economics of European integration

Baldwin, Richard E ISBN: 9780077131722 Upplaga 4(2012) Pris: 200 kr

Kommunikation på arbetsplatsen

Engquist, Anders ISBN: 9789151827735 Upplaga 2(1994) Pris: 180 kr

Marketing research

Chisnall, Peter M ISBN: 9780077108120 Upplaga 7(2004) Pris: 200 kr

Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser

ISBN: 9789147097654 Upplaga 2(2012) Pris: 100 kr

Förluster

Lennéer-Axelson, Barbro ISBN: 9789127118898 Upplaga 1(2010) Pris: 180 kr

Pedagogiskt ledarskap

ISBN: 9789140672384 Upplaga 1(2011) Pris: 200 kr

Sociologi för socionomer

Jacobsson, Katarina ISBN: 9789140666901 Upplaga 1(2010) Pris: 100 kr

Avtalsrätten, 4u

Ramberg, Christina ISBN: 9789139205098 Upplaga 0(2011) Pris: 48 kr

Brukarmakt – i teori och praktik

Karlsson, Magnus ISBN: 9789127119796 Upplaga 0(2011) Pris: 200 kr

Essentials of marketing communications

Fill, Chris ISBN: 9780273738442 Upplaga 0(2011) Pris: 190 kr

Kvalitativa analyser

Watt Boolsen, Merete ISBN: 9789140650719 Upplaga 1(2007) Pris: 70 kr

Arbetsgruppens psykologi

Lennéer-Axelson, Barbro ISBN: 9789127095717 Upplaga 4(2005) Pris: 50 kr

Psykologi i organisation och ledning

Kaufmann, Geir ISBN: 9789144033273 Upplaga 2(2005) Pris: 150 kr

Edith Södergran

Ström, Eva ISBN: 9789127135277 Upplaga 0(1994) Pris: 200 kr

Investeringsbedömning

Ljung, Birger ISBN: 9789147060092 Upplaga 2(1999) Pris: 120 kr

Ämnesdidaktik för SO-ämnena

Odenstad, Christina ISBN: 9789140685919 Upplaga 1(2014) Pris: 150 kr

Tentamensfrågor med lösningar

Grauers, Per Henning ISBN: 9789144104423 Upplaga 5(2014) Pris: 80 kr

Pedagogisk kartläggning

Runström Nilsson, Petra ISBN: 9789140686022 Upplaga 3(2015) Pris: 150 kr

Att läsa faktatexter

Gear, Adrienne ISBN: 9789127140356 Upplaga 0(2015) Pris: 200 kr

Berättande i förskolan

Riddersporre, Bim ISBN: 9789127137837 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Läsdidaktik

Roe, Astrid ISBN: 9789140685827 Upplaga 1 Pris: 250 kr

Konflikthantering i professionellt lärarskap

Friberg (red.), Birgitta ISBN: 9789140691675 Upplaga 3 Pris: 250 kr

Barns tankar om livet

Hartman, Sven G ISBN: 9789127139398 Upplaga 3 Pris: 200 kr

Socialpolitik

Olofsson, Jonas ISBN: 9789144102689 Upplaga 4 Pris: 90 kr

Arbetsrätten

Göransson, Håkan Gabinus ISBN: 9789139207634 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Utbildning, arbete, medborgarskap

Dahlstedt, Magnus ISBN: 9789189140905 Upplaga 3 Pris: 100 kr

Beteendeproblem i äldrevården

Hejlskov Elvén, Bo ISBN: 9789127141452 Upplaga 0 Pris: 130 kr

Köprätten

Kihlman, Jon ISBN: 9789139207597 Upplaga 8 Pris: 100 kr

Religioner, livsåskådningar och etik

Brömssen, Kerstin von ISBN: 9789140692658 Upplaga 0 Pris: 200 kr

SO-undervisning på mellanstadiet

Irisdotter, Sara ISBN: 9789140692627 Upplaga 0(2016) Pris: 180 kr

Företagsekonomi 100

Skärvad, Per-Hugo ISBN: 9789147113156 Upplaga 18(2017) Pris: 150 kr

Företagsekonomi 100

Skärvad, Per-Hugo ISBN: 9789147113163 Upplaga 18(2017) Pris: 80 kr

Naturvetenskapens bärande idéer

Areskoug, Mats ISBN: 9789140696885 Upplaga 0 Pris: 220 kr

Tentamensfrågor med lösningar – för juridiska grundkurser

Grauers, Per Henning ISBN: 9789144126302 Upplaga 6 Pris: 180 kr

Att bli lärare i svenska

Smidt, Jon ISBN: 9789147129737 Upplaga 0 Pris: 230 kr

Nya matematikboken

Andersson, Karin ISBN: 9789147102709 Upplaga 1 Pris: 70 kr

Nya matematikboken

Andersson, Karin ISBN: 9789147102730 Upplaga 1 Pris: 350 kr

Favorit matematik

Karppinen, Jaana ISBN: 9789144124148 Upplaga 2 Pris: 80 kr

Mathematics textbooks, their content, use and influences

Grevholm, Barbro ISBN: 9788202566296 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Product design and development

Ulrich, Karl T ISBN: 9780071086950 Upplaga 5(2012) Pris: 200 kr

Mathematics for engineers

Croft, Tony ISBN: 9781292065939 Upplaga 2008(2015) Pris: 300 kr

Matematisk analys

Forsling, Göran ISBN: 9789147100231 Upplaga 2(2011) Pris: 300 kr

Mekanik

Nyberg, Christer ISBN: 9789147114436 Upplaga 2(2014) Pris: 150 kr

Kalkyler som beslutsunderlag

Andersson, Göran ISBN: 9789144080963 Upplaga 7(2013) Pris: 150 kr

Kalkyler som beslutsunderlag

Andersson, Göran ISBN: 9789144081380 Upplaga 7(2013) Pris: 100 kr

Logistikens grunder

Lumsden, Kent ISBN: 9789144081298 Upplaga 3(2012) Pris: 200 kr

Produktionsteknik/Produktionsprocessen

Aganovic, Dario ISBN: 9789147018932 Upplaga 2(2006) Pris: 300 kr

Projektledning

Tonnquist, Bo ISBN: 9789152326473 Upplaga 5(2014) Pris: 150 kr

Om kommunikation

Magnusson, Ann-Sofie ISBN: 9789147105458 Upplaga 1(2014) Pris: 100 kr

Plugga smart och lär dig mer!

Liljeqvist, Björn ISBN: 9789144017259 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Pedagogik inom vård och handledning

ISBN: 9789144075549 Upplaga 2(2012) Pris: 60 kr

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

ISBN: 9789144083537 Upplaga 2(2014) Pris: 80 kr

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet : Särskilda avtal

Hellner, Jan ISBN: 9789139206804 Upplaga 6(2015) Pris: 60 kr

Ekonomistyrning

Andersson, Göran ISBN: 9789144081403 Upplaga 1(2013) Pris: 60 kr

Ekonomistyrning

Andersson, Göran ISBN: 9789144081397 Upplaga 1(2013) Pris: 100 kr

Hållbar marknadsföring

Mikael Ottoson, Anders Parment ISBN: 9789144094632 Upplaga 0 Pris: 80 kr

Vetenskapsteori för lärarstudenter

Ulf Brinkkjear Marianne Höyen ISBN: 9789144093468 Upplaga 0 Pris: 80 kr

Perspektiv på en skola för alla

Brodin, Jane ISBN: 9789144056838 Upplaga 2(2010) Pris: 100 kr

Metoder

Långström, Sture ISBN: 9789144055954 Upplaga 1(2010) Pris: 100 kr

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken

Bengtsson, Bertil ISBN: 9789176788752 Upplaga 11(2015) Pris: 100 kr

Fastighetsköp

Grauers, Folke ISBN: 9789154405688 Upplaga 21 Pris: 100 kr

Att bli sjuksköterska

ISBN: 9789144054117 Upplaga 1(2010) Pris: 80 kr

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Dahlborg Lyckhage, Elisabeth ISBN: 9789144057026 Upplaga 2(2010) Pris: 60 kr

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

ISBN: 9789144083544 Upplaga 2(2014) Pris: 100 kr

Dags för uppsats

ISBN: 9789144043159 Upplaga 0(2006) Pris: 50 kr

Kulturmöten

Stier, Jonas ISBN: 9789144054254 Upplaga 2(2009) Pris: 100 kr

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

ISBN: 9789144083551 Upplaga 2(2014) Pris: 100 kr

Avtalsrätten : En introduktion

Ramberg, Christina ISBN: 9789139208075 Upplaga 6(2017) Pris: 80 kr

Fastighetsmäklaren

Henning Grauers, Per ISBN: 9789139114352 Upplaga 5 Pris: 100 kr

Vårdvetenskap i klinisk praxis

Wiklund, Lena ISBN: 9789127094574 Upplaga 0(2003) Pris: 100 kr

Fysiologi

Henriksson, Olle ISBN: 9789144008356 Upplaga 2(2007) Pris: 100 kr

Den lärande patienten

ISBN: 9789144047904 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Klinisk psykiatri

Allgulander, Christer ISBN: 9789144083285 Upplaga 3(2014) Pris: 200 kr

Literacy

Fast, Carina ISBN: 9789144048505 Upplaga 1(2008) Pris: 60 kr

De yngre barnens läroplanshistoria

Vallberg Roth, Ann-Christine ISBN: 9789144055541 Upplaga 2(2010) Pris: 100 kr

Den mångkulturella förskolan

Lunneblad, Johannes ISBN: 9789144121949 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Nya perspektiv på organisation och ledarskap

Bolman, Lee G ISBN: 9789144094199 Upplaga 5(2014) Pris: 100 kr

Hälsopromotion i arbetslivet

Hanson, Anders ISBN: 9789144034928 Upplaga 0(2004) Pris: 200 kr

Erfarenhetsbaserad kunskap och lärande inom vård och medicin

Ewa Pilhammar ISBN: 9789144054803 Upplaga 0 Pris: 50 kr

Institutionell teori

Eriksson-Zetterquist, Ulla ISBN: 9789147088737 Upplaga 0(2009) Pris: 150 kr

Management control systems

Merchant, Kenneth A ISBN: 9780273737612 Upplaga 3(2012) Pris: 200 kr

The handbook of communication skills

ISBN: 9780415359115 Upplaga 3(2006) Pris: 300 kr

Financial accounting theory

Deegan, Craig ISBN: 9780077126735 Upplaga 2(2011) Pris: 200 kr

Global strategic management

Lasserre, Philippe ISBN: 9780230293816 Upplaga 3 Pris: 300 kr

Modern control engineering

Ogata, Katsuhiko ISBN: 9780137133376 Upplaga 5(2010) Pris: 300 kr

Leadership

Northouse, Peter Guy ISBN: 9781506311166 Upplaga 0 Pris: 350 kr

Object-oriented systems analysis and design

Bennett, Simon ISBN: 9780077125363 Upplaga 4(2010) Pris: 250 kr

Litteraturen lever

Jansson, Ulf ISBN: 9789147078059 Upplaga 1(2006) Pris: 240 kr

The econometrics of financial markets

Campbell, John Y ISBN: 9780691043012 Upplaga 0(1997) Pris: 300 kr

Personality theories

Engler, Barbara ISBN: 9781426648656 Upplaga 8(2009) Pris: 350 kr

Mekanik

Apazidis, Nicholas ISBN: 9789144089102 Upplaga 2(2013) Pris: 200 kr

Corporate finance

Ross, Stephen A ISBN: 9780256246407 Upplaga 5(1999) Pris: 200 kr

Skrivboken

Siv Strömquist ISBN: 9789140687487 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Diabetes

Andersson, Mona ISBN: 9789144035680 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Progress gold

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144029856 Upplaga 2(2007) Pris: 180 kr

Progress gold

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144035659 Upplaga 2(2009) Pris: 200 kr

Becoming a reader

Appleyard, Joseph A ISBN: 9780521467568 Upplaga 0(1994) Pris: 190 kr

Det gränslösa språkrummet

Lindö, Rigmor ISBN: 9789144023595 Upplaga 2(2002) Pris: 60 kr

Svenska Timmar

Skoglund, Svante ISBN: 9789140673374 Upplaga 3(2012) Pris: 170 kr

Sjuksköterska med uppdrag att leda

Kihlgren, Mona ISBN: 9789144056418 Upplaga 2(2009) Pris: 90 kr

Skriftspråka eller skriftbråka

ISBN: 9789140663535 Upplaga 1(2008) Pris: 100 kr

Bära eller brista

Røkenes, Odd Harald ISBN: 9789140650849 Upplaga 1(2007) Pris: 100 kr

Fastighetsmäklaren & juridiken

ISBN: 9789188084378 Upplaga 0(2013) Pris: 150 kr

Hälsobokslut

Aronsson, Thomas ISBN: 9789163171673 Upplaga 0(2004) Pris: 140 kr

Religion

Göth, Lennart ISBN: 9789127421820 Upplaga 1(2012) Pris: 100 kr

Den nya kultursociologin

Larsen, Håkon ISBN: 9789144100340 Upplaga 1 Pris: 160 kr

Tackling poverty and social exclusion

Pierson, John ISBN: 9780415742993 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Prekariatet : den nya farliga klassen

Standing, Guy ISBN: 9789171734990 Upplaga 0(2016) Pris: 80 kr

Bolån

Ridder, Anette ISBN: 9789144115634 Upplaga 1(2016) Pris: 100 kr

Lärande i och för det nya arbetslivet

ISBN: 9789144070629 Upplaga 1(2010) Pris: 100 kr

Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning

Bryman, Alan ISBN: 9789144002651 Upplaga 0(1997) Pris: 70 kr

Principles of Risk Management and Insurance

George E. Rejda ISBN: 9780273789949 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Mästarlära

ISBN: 9789144010335 Upplaga 0(2000) Pris: 150 kr

Andra män

ISBN: 9789140677280 Upplaga 1(2012) Pris: 100 kr

Utveckla samverkan

Kareld, Sven-Henrik ISBN: 9789163136412 Upplaga 1 Pris: 150 kr

Human geography

Fellmann, Jerome Donald ISBN: 9780071318594 Upplaga 2010 Pris: 300 kr

Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering

Bunar, Nihad ISBN: 9789127142367 Upplaga 1 Pris: 250 kr

barndom och migration

Maren Bak & Kerstin von Brömssen ISBN: 9789189140820 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Quality

Bergman, Bo ISBN: 9789144059426 Upplaga 3(2010) Pris: 250 kr

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

Kristian Lutz ISBN: 9789147105649 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Organization change

Burke, W. Warner ISBN: 9781412978866 Upplaga 3(2011) Pris: 300 kr

Economics Ninth Edition

John Sloman, Alison Wride, Dean Garratt ISBN: 9781292064772 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Personality Psychology

Cervone, Daniel ISBN: 9781118322215 Upplaga 12(2013) Pris: 200 kr

Hela Staden

Salonen, Tapio ISBN: 9789189140752 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Energiteknik

Alvarez, Henrik ISBN: 9789144045108 Upplaga 3(2006) Pris: 250 kr

Matematik från början

ISBN: 9789188450203 Upplaga 1(2000) Pris: 50 kr

Uppmuntra lärande

Nottingham, James ISBN: 9789127139459 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Research methodology in applied economics

Ethridge, Don ISBN: 9780813829944 Upplaga 2(2004) Pris: 400 kr

Introduction to qualitative research methods

Taylor, Steven J ISBN: 9780471168683 Upplaga 3(1998) Pris: 200 kr

International Law (6ST INBUNDNA BÖCKER)

Simmons ISBN: 9781412912556 Upplaga 0 Pris: 500 kr

Cultural economy

ISBN: 9780761959939 Upplaga 0(2002) Pris: 250 kr

Health promotion

Tones, Keith ISBN: 9780748745272 Upplaga 3(2001) Pris: 200 kr

The history of sexuality

Foucault, Michel ISBN: 9780140268683 Upplaga 0(1990) Pris: 40 kr

Etik i basal omvårdnad

ISBN: 9789144014555 Upplaga 2(2007) Pris: 50 kr

Retailing

Newman, Andrew J ISBN: 9781861525338 Upplaga 0(2002) Pris: 290 kr

Projekthandboken

Nordberg, Kjell ISBN: 9789188528629 Upplaga 5(2008) Pris: 50 kr

Du har huvudrollen i ditt liv

Byréus, Katrin ISBN: 9789147099764 Upplaga 1(2010) Pris: 90 kr

Allergi och astma hos barn

Alm, Johan ISBN: 9789144084572 Upplaga 1(2014) Pris: 300 kr

Geriatrisk omvårdnad

ISBN: 9789147093588 Upplaga 0(2010) Pris: 200 kr

Barns tankar om livet

Hartman, Sven G ISBN: 9789127139398 Upplaga 3 Pris: 200 kr

Narkotika

ISBN: 9789139014157 Upplaga 1(2011) Pris: 350 kr

Bombmakaren och hans kvinna

Leif G W Persson ISBN: 9789100140458 Upplaga 1 Pris: 50 kr

Demokrati och utbildning

Dewey, John ISBN: 9789171730992 Upplaga 0(1999) Pris: 50 kr

Deltagande observation

Fangen, Katrine ISBN: 9789147075126 Upplaga 1(2005) Pris: 120 kr

Diskriminering på arbetsplatsen

Flemström, Stefan ISBN: 9789152309292 Upplaga 1(2014) Pris: 140 kr

Fritidspedagogik

ISBN: 9789147100934 Upplaga 0(2011) Pris: 120 kr

Att förstå förskolan

Markström, Ann-Marie ISBN: 9789144009636 Upplaga 1(2007) Pris: 100 kr

Brottsoffer i rättskedjan

Enarsson, Therese ISBN: 9789176788561 Upplaga 0(2013) Pris: 200 kr

Hållbar utveckling

Björneloo, Inger ISBN: 9789147084739 Upplaga 1(2008) Pris: 95 kr

Elevdokumentation

Andreasson, Ingela ISBN: 9789147015610 Upplaga 1(2009) Pris: 90 kr

Barn som inte leker

Folkman, Marie-Louise ISBN: 9789147020454 Upplaga 2(2008) Pris: 100 kr

Lärande och förändring i organisationer

ISBN: 9789144035154 Upplaga 0(2004) Pris: 150 kr

Why politics matter

Stoker, Gerry ISBN: 9781403997401 Upplaga 0(2006) Pris: 90 kr

Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan

ISBN: 9789144029948 Upplaga 1(2008) Pris: 40 kr

Cartography

Kraak, M. J ISBN: 9780273722793 Upplaga 3(2010) Pris: 200 kr

Gender development

Golombok, Susan ISBN: 9780521408622 Upplaga 0(1994) Pris: 50 kr

Introduktion till socialpsykologi

Angelöw, Bosse ISBN: 9789144092973 Upplaga 3 Pris: 150 kr

Trauma och tillfrisknande

Herman, Judith Lewis ISBN: 9789197263139 Upplaga 0(2007) Pris: 100 kr

Business vocabulary in use

Mascull, Bill ISBN: 9780521775298 Upplaga 0(2002) Pris: 80 kr

A geography of the European Union

Cole, John ISBN: 9780415143110 Upplaga 2(1997) Pris: 100 kr

Syndabockar

Thylefors, Ingela ISBN: 9789127075597 Upplaga 2(1999) Pris: 100 kr

Samspel i grupp

Nilsson, Björn ISBN: 9789144043548 Upplaga 0(2005) Pris: 90 kr

Arbetsgruppen

Granér, Rolf ISBN: 9789144327211 Upplaga 0(1991) Pris: 100 kr

Computer networks

Tanenbaum, Andrew S ISBN: 9780130384881 Upplaga 4(2003) Pris: 90 kr

Statistics for people who (think they) hate statistics (international student edition)

Salkind, Neil J ISBN: 9781506361161 Upplaga 6 Pris: 400 kr

Introduction to statistics in psychology

Howitt, Dennis ISBN: 9780273734307 Upplaga 5(2011) Pris: 180 kr

Den orättvisa hälsan

ISBN: 9789147099757 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Straffrätt för ekonomer

Asp, Petter ISBN: 9789176788974 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Mervärdesskatt: en introduktion

Melz, Peter ISBN: 9789176789179 Upplaga 18 Pris: 50 kr

Politik som organisation

Bo Rothstein ISBN: 9789144095653 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Språkvetenskapliga uppsatser

Lagerholm, Per ISBN: 9789144056456 Upplaga 2(2010) Pris: 100 kr

Populärkulturen och skolan

ISBN: 9789144014135 Upplaga 0(2000) Pris: 50 kr

Bättre ekonomi

Öberg, Christina ISBN: 9789144079769 Upplaga 1(2012) Pris: 180 kr

Fritidshemmet

ISBN: 9789144068954 Upplaga 1(2011) Pris: 80 kr

Juridik för pedagoger

Mare Erdis ISBN: 9789144074559 Upplaga 0 Pris: 40 kr

Försäkringsrätt

Bengtsson, Bertil ISBN: 9789139207283 Upplaga 9 Pris: 100 kr

Fängelsebråk: analyser av konflikter på anstalt

David Wästerfors ISBN: 9789144094779 Upplaga 0 Pris: 70 kr

Arbetssamhället

Paulsen, Roland ISBN: 9789140671370 Upplaga 1(2010) Pris: 120 kr

De yngsta barnens matematik

Franzén, Karin ISBN: 9789147111664 Upplaga 1 Pris: 160 kr

Fastighetsförmedling

Jingryd, Ola ISBN: 9789144105543 Upplaga 4 Pris: 100 kr

Företagsekonomi 100

Skärvad, Per-Hugo ISBN: 9789147115068 Upplaga 17 Pris: 100 kr

Den mångkulturella förskolan

Lunneblad, Johannes ISBN: 9789144091624 Upplaga 2(2013) Pris: 100 kr

Lärande i praktiken

Roger Sälgö ISBN: 9789144101736 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Introduction to SPSS statistics in psychology

Howitt, Dennis ISBN: 9780273734260 Upplaga 5(2011) Pris: 100 kr

Introduction to research methods in psychology

Howitt, Dennis ISBN: 9780273775058 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Teaching student-centered mathematics

Van de Walle, John A ISBN: 9780205417971 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Matematik – ett kommunikationsämne

ISBN: 9789188450067 Upplaga 1(1996) Pris: 50 kr

Etiska dilemman

ISBN: 9789140677334 Upplaga 0(2012) Pris: 90 kr

Bortom lärandet

Biesta, Gert ISBN: 9789144002613 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Allt gott på jorden och i solen

Heard, Georgia ISBN: 9789171732521 Upplaga 2(2007) Pris: 60 kr

Organisationskultur

Bang, Henning ISBN: 9789144012261 Upplaga 2(1999) Pris: 79 kr

Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Adler, Magnus Hermansson ISBN: 9789147106608 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Fastighetsförmedling

Jingryd, Ola ISBN: 9789144117287 Upplaga 0 Pris: 199 kr

Extern redovisning

Johansson, Christer ISBN: 9789152350430 Upplaga 0(2017) Pris: 290 kr

Extern redovisning

Johansson, Christer ISBN: 9789152349595 Upplaga 5(2013) Pris: 300 kr

Health program planning

Green, Lawrence W ISBN: 9780072556834 Upplaga 4(2005) Pris: 400 kr

Urban välfärd, effektiv energi

Norén Bretzer, Ylva ISBN: 9789189140912 Upplaga 1(2016) Pris: 80 kr

Mikroekonomi

Lundmark, Robert ISBN: 9789144117669 Upplaga 3(2017) Pris: 280 kr

Förvaltningsekonomi

Brorström, Björn ISBN: 9789144091792 Upplaga 3(2014) Pris: 180 kr

Qualitative psychology

ISBN: 9781412930840 Upplaga 2(2007) Pris: 200 kr

Övningar i makroekonomi

Salas, Osvaldo ISBN: 9789144077611 Upplaga 1(2011) Pris: 80 kr

Introduction to SPSS in psychology

Howitt, Dennis ISBN: 9781292000695 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Financial accounting theory

Deegan, Craig ISBN: 9780077126735 Upplaga 2(2011)

IFRS – i teori och praktik

Marton, Jan ISBN: 9789152334201 Upplaga 4 Pris: 190 kr

Coaching

Berg, Morten Emil ISBN: 9789144040165 Upplaga 2(2007) Pris: 180 kr

Hållbar utveckling

Gulliksson, Håkan ISBN: 9789144100982 Upplaga 2 Pris: 100 kr

Målinriktad projektstyrning

Andersen, E. S. et al ISBN: 9789144087467 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Mekanik

Nyberg, Christer ISBN: 9789147114443 Upplaga 2(2014) Pris: 200 kr

Mekanik

Nyberg, Christer ISBN: 9789147114429 Upplaga 2 Pris: 150 kr

Texts, topics and tasks

Lundahl, Bo ISBN: 9789144080536 Upplaga 1(2014) Pris: 100 kr

Lära engelska på internet

Estling Vannestål, Maria ISBN: 9789144050294 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Just institutions matter

Rothstein, Bo ISBN: 9780521598934 Upplaga 0(1998) Pris: 200 kr

Digital storytelling

Miller, Carolyn Handler ISBN: 9780240809595 Upplaga 2(2008) Pris: 80 kr

Fastighetsmäklaren & juridiken

ISBN: 9789188084385 Upplaga 2 Pris: 140 kr

Att skriva för film

Sundstedt, Kjell ISBN: 9789170372131 Upplaga 2(2005) Pris: 50 kr

In the blink of an eye

Murch, Walter ISBN: 9781879505629 Upplaga 2(2001) Pris: 50 kr

Introduction to documentary production

Kochberg, Searle ISBN: 9781903364376 Upplaga 0 Pris: 80 kr

Seendets språk

Hansson, Hasse ISBN: 9789144042947 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Networked

Rainie, Harrison ISBN: 9780262526166 Upplaga 0(2012) Pris: 100 kr

Health promotion

ISBN: 9780415235709 Upplaga 2(2002) Pris: 150 kr

Community Organizing and Community Building for health and welfare

Meredith Minkler ISBN: 9780813553009 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Essential guide to blood coagulation

Blombäck, Margareta ISBN: 9781118288795 Upplaga 2 Pris: 300 kr

Thrombolytic Therapy for Acute Stroke

ISBN: 9781588293985 Upplaga 0 Pris: 450 kr

Mood disorders

Ghaemi, S. Nassir ISBN: 9780781767637 Upplaga 2 Pris: 300 kr

semester & sjukfrånvaro

Anette Broberg ISBN: 9789170276156 Upplaga 0 Pris: 200 kr

The economics of European integration

Baldwin, Richard E ISBN: 9780077169657 Upplaga 2012(2015) Pris: 200 kr

Äldresjukvård

Rundgren, Åke ISBN: 9789144020976 Upplaga 0(2004) Pris: 200 kr

The Economics of European Integration

Richard Baldwin & Charles Wyplosz ISBN: 9780077121631 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Human geography, landscapes of human activities

Fellman ISBN: 9780071220552 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Computer confluence

Beekman, George ISBN: 9780131968769 Upplaga 7(2006) Pris: 100 kr

Financial economics

Bodie, Zvi ISBN: 9780131579521 Upplaga 2(2009) Pris: 140 kr

Internationell ekonomi

Cameron, Duncan ISBN: 9789147116287 Upplaga 5(2013) Pris: 300 kr

Utanför

Becker, Howard S ISBN: 9789179242022 Upplaga 0(2006) Pris: 90 kr

Tell me

Chambers, Aidan ISBN: 9780903355544 Upplaga 0(2011) Pris: 70 kr

Kognitiv psykologi

Lundh, Lars-Gunnar ISBN: 9789144359311 Upplaga 0(1992) Pris: 120 kr

SPSS steg för steg

ISBN: 9789144083407 Upplaga 3(2012) Pris: 90 kr

An introduction to brain and behavior

Kolb, Bryan ISBN: 9781464118999 Upplaga 4(2013) Pris: 200 kr

Att följa lärande

Wiliam, Dylan ISBN: 9789144083698 Upplaga 1(2013) Pris: 100 kr

Grundläggande algebra, funktioner, sannolikhetslära och statistik

Karlsson, Natalia ISBN: 9789144090191 Upplaga 1(2014) Pris: 100 kr

Vetenskapsteori

Hyldgaard, Kirsten ISBN: 9789147084722 Upplaga 1(2008) Pris: 120 kr

English Pronunciation in Use

Mark Hancock ISBN: 9780521185141 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Curious Incident Of The Dog In

Haddon, Mark ISBN: 9780099470434 Upplaga 0(2004) Pris: 40 kr

European Union politics

ISBN: 9780199694754 Upplaga 4(2013) Pris: 250 kr

Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära

Bengt Sundström ISBN: 9786000006631 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Hälsopedagogik

Phillips, Tove ISBN: 9789140694225 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Information & kommunikation Office 2010

Lundsgård, Kristina ISBN: 9789172079762 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Information & kommunikation Office 2013

Lundsgård, Kristina ISBN: 9789175310480 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Form i fokus

Fasth, Cecilia ISBN: 9789174344004 Upplaga 1(1997) Pris: 200 kr

etik och människans livsvillkor

Mona bergman ISBN: 9789140682147 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Naturkunskap 1b

Viklund, Gunilla & Lundegård, Iann m.fl. ISBN: 9789152309001 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Psykiatri

Niemi, Susanne ISBN: 9789140681614 Upplaga 1(2013) Pris: 200 kr

Hälsopedagogik

Axelsson, Anna-Karin ISBN: 9789152331170 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Vård- och omsorgsarbete

Arvidsson, Gudrun ISBN: 9789147107704 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Biologi 2

Karlsson, Janne ISBN: 9789147085903 Upplaga 4(2012) Pris: 300 kr

Psykiska funktionshinder i samhället

Rafael Lindqvist, Urban Markström & David Rosenberg ISBN: 9789140688392 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Motiverande samtal – MI

Barth, Tom ISBN: 9789144030302 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Psykiska funktionshinder i samhället

Lindqvist, Rafael ISBN: 9789140665973 Upplaga 0(2010) Pris: 90 kr

Staden, våldet och tryggheten

Lidskog, Rolf ISBN: 9789171732477 Upplaga 0(2006) Pris: 90 kr

Empowerment i teori och praktik

ISBN: 9789140648389 Upplaga 1(2007) Pris: 100 kr

Professionernas framtid

Susskind, Richard E ISBN: 9789171735034 Upplaga 0(2017) Pris: 90 kr

Fallstudien som forskningsmetod

Merriam, Sharan B ISBN: 9789144390710 Upplaga 0(1994) Pris: 100 kr

Barnet, språket och miljön

Svensson, Ann-Katrin ISBN: 9789144018577 Upplaga 2(2009) Pris: 100 kr

International Financial Management

Geert Bekaert, Robert Hodrick ISBN: 9781107111820 Upplaga 0(2017) Pris: 500 kr

Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan

Lundberg, Konrad ISBN: 9789152346235 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Ledarskapsboken

ISBN: 9789147088751 Upplaga 0(2009) Pris: 50 kr

Process consultation revisited

Schein, Edgar H ISBN: 9780201345964 Upplaga 0(1999) Pris: 500 kr

Political philosophy

ISBN: 9780195177084 Upplaga 0(2005) Pris: 100 kr

The globalization of world politics

ISBN: 9780199569090 Upplaga 5(2011) Pris: 80 kr

Mathematics for Economics and Business

Ian Jacques ISBN: 9781292074238 Upplaga 0 Pris: 200 kr

The handbook of strategic public relations and integrated marketing communications

ISBN: 9780071767460 Upplaga 2(2012) Pris: 190 kr

Organisationskultur och ledning

Alvesson, Mats ISBN: 9789147090549 Upplaga 2(2009) Pris: 70 kr

Understanding English grammar

Payne, Thomas Edward ISBN: 9780521757119 Upplaga 0(2011) Pris: 190 kr

Business research methods

Bryman, Alan ISBN: 9780199583409 Upplaga 3(2011) Pris: 170 kr

Workouts in intermediate microeconomics

Bergstrom, Theodore C ISBN: 9780393922615 Upplaga 2009 Pris: 200 kr

Folkhälsa som tvärvetenskap

ISBN: 9789144040097 Upplaga 1(2009) Pris: 150 kr

Cases in leadership

Guerrero, Laura ISBN: 9781483383262 Upplaga 2012 Pris: 190 kr

Religion och socialt arbete

Gärde, Johan ISBN: 9789144081595 Upplaga 1(2014) Pris: 170 kr

Arbetsliv och samhällsförändringar

ISBN: 9789144038780 Upplaga 0(2005) Pris: 140 kr

Krishantering i arbetslivet

Brolin, Magnus ISBN: 9789144068695 Upplaga 1(2011) Pris: 140 kr

Barnfattigdom

ISBN: 9789144079837 Upplaga 1(2013) Pris: 150 kr

Design för lärande

ISBN: 9789113028590 Upplaga 2(2010) Pris: 110 kr

Integrering och inkludering

ISBN: 9789144026756 Upplaga 0(2004) Pris: 80 kr

Egendomsförsäkring för företag

Renmar, Sten ISBN: 9789144047423 Upplaga 3(2008) Pris: 200 kr

Barn utvecklar sitt språk

Häggström, Ingrid ISBN: 9789144067438 Upplaga 2(2010) Pris: 100 kr

Skrivundervisning

Tjernberg, Catharina ISBN: 9789127140936 Upplaga 1(2016) Pris: 180 kr

Nyanlända elever i mitt klassrum

Basaran, Hülya ISBN: 9789188099181 Upplaga 1(2016) Pris: 100 kr

Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling

Ehrnlund, Ingrid ISBN: 9789144102344 Upplaga 1 Pris: 120 kr

Design för lärande

Selander, Staffan ISBN: 9789113022956 Upplaga 0(2010) Pris: 100 kr

BAM

Jakobsson, Robert ISBN: 9789173652254 Upplaga 12(2016) Pris: 120 kr

Sociala relationer i arbetslivet

ISBN: 9789140668233 Upplaga 1(2010) Pris: 180 kr

Hälsa och sjukdom

Brülde, Bengt ISBN: 9789144042084 Upplaga 0(2003) Pris: 150 kr

Unga föräldrar

Tryggvason, Nina ISBN: 9789147097814 Upplaga 1(2012) Pris: 100 kr

Personality and individual differences

Chamorro-Premuzic, Tomas ISBN: 9781118773031 Upplaga 3 Pris: 190 kr

Social pedagogik

Berglund, Stig-Arne ISBN: 9789144011912 Upplaga 0(2000) Pris: 90 kr

Förskolebarns gemensamma lekar

Löfdahl, Annica ISBN: 9789144033358 Upplaga 0(2004) Pris: 80 kr

Återerövra yrkesrollen

Wallskog, Christina ISBN: 9789170912597 Upplaga 0(2011) Pris: 120 kr

An Introduction to Sociolinguistics, 7th Edition

Wardhaugh, Ronald ISBN: 9781118732298 Upplaga 0 Pris: 130 kr

Rethinking reading comprehension

Snow, Catherine E ISBN: 9781572308923 Upplaga 0 Pris: 130 kr

Calculus for biology

Bittinger, Marvin L ISBN: 9780321279354 Upplaga 1(2006) Pris: 350 kr

Qualitative research

ISBN: 9781849204170 Upplaga 3(2011) Pris: 190 kr

Arbetslivet

ISBN: 9789144023212 Upplaga 0(2002) Pris: 140 kr

Religion

Thulin, Birgitta ISBN: 9789173069205 Upplaga 3(2012) Pris: 150 kr

Designing courses for higher education

Toohey, Susan ISBN: 9780335200498 Upplaga 0(1999) Pris: 100 kr

Empati genom lek och språk

Öhman, Margareta ISBN: 9789147051922 Upplaga 2(2003) Pris: 100 kr

Social networks in youth and adolescence

Cotterell, John ISBN: 9780415359504 Upplaga 2(2007) Pris: 100 kr

Realistic evaluation

Pawson, Ray ISBN: 9780761950097 Upplaga 0(1997) Pris: 190 kr

Normal accidents

Perrow, Charles ISBN: 9780691004129 Upplaga 0(1999) Pris: 140 kr

Production culture

Caldwell, John Thornton ISBN: 9780822341116 Upplaga 0(2008) Pris: 80 kr

Digital planet an introduction

Beekman ISBN: 9780132737524 Upplaga 0 Pris: 190 kr

Ansvarsproblem i skadeståndsrätten

Andersson, Håkan ISBN: 9789176788363 Upplaga 0(2013) Pris: 300 kr

Avräkningsmetoden

Berglund, Martin ISBN: 9789176788608 Upplaga 0(2013) Pris: 300 kr

När kunden är kung

Lindqvist, Beatriz ISBN: 9789189140561 Upplaga 1(2008) Pris: 70 kr

Explosiva barn

Greene ISBN: 9789144081458 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Biology

Allott, Andrew ISBN: 9780198389934 Upplaga 2010 Pris: 200 kr

The Oxford handbook of public management

ISBN: 9780199226443 Upplaga 0(2005) Pris: 300 kr

Marketing and entrepreneurship in SMEs

ISBN: 9780131509702 Upplaga 0(1995) Pris: 150 kr

Film as social practice

Turner, Graeme ISBN: 9780415375146 Upplaga 4 Pris: 200 kr

Dynamisk psykiatri i teori och praktik

Cullberg, Johan ISBN: 9789127093362 Upplaga 7(2003) Pris: 200 kr

Perspektiv på ekonomistyrning

ISBN: 9789147096947 Upplaga 1(2013) Pris: 150 kr

Redovisning i ett nötskal

Tagesson, Torbjörn ISBN: 9789144057774 Upplaga 1(2010) Pris: 80 kr

Understanding organizational culture

alvesson ISBN: 9780857025586 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Patient education in health and illness

Rankin, Sally H ISBN: 9780781748490 Upplaga 5 Pris: 150 kr

Människans hälsa

Kallenberg, Kjell ISBN: 9789127098053 Upplaga 2(2004) Pris: 150 kr

Den föreställda gemenskapen

Anderson, Benedict ISBN: 9789186320638 Upplaga 0(1993) Pris: 100 kr

Heureka!

ISBN: 9789127433687 Upplaga 1(2014) Pris: 100 kr

Elkretsteori

Alfredsson, Alf ISBN: 9789147093434 Upplaga 0(2009) Pris: 300 kr

Vardagslivets socialpsykologi

Thomas Johansson & Philip Lalander ISBN: 9789147111169 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Mellan makt och hjälp

Skau, Greta Marie ISBN: 9789147087099 Upplaga 3(2007) Pris: 100 kr

Arbetsorganisation i praktiken

Börnfelt, Per-Ola ISBN: 9789186203092 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Jämställt språk : En handbok i att skriva och tala jämställt

Milles, Karin ISBN: 9789188423030 Upplaga 0

Sustaining change in organizations

Hodges, Julie ISBN: 9781446207796 Upplaga 1 Pris: 300 kr

Modernitet och självidentitet

Giddens, Anthony ISBN: 9789171731265 Upplaga 0(1999) Pris: 70 kr

Barn i religionernas värld

ISBN: 9789147099702 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Language learning in the multicultural classroom

Modiano, Marko ISBN: 9789144053394 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Grundläggande geometri

Löwing, Madeleine ISBN: 9789144072838 Upplaga 1(2011) Pris: 150 kr

Barn upptäcker skriftspråket

ISBN: 9789147053308 Upplaga 3(2006) Pris: 100 kr

Prekariatet

Guy Standing ISBN: 9789171734082 Upplaga 0 Pris: 80 kr

Fantasi och kreativitet i barndomen

Vygotskij, Lev Semenovic? ISBN: 9789171730114 Upplaga 0(1995) Pris: 50 kr

Self-theories

Dweck, Carol S ISBN: 9781841690247 Upplaga 0(1999) Pris: 250 kr

Pedagogik för förändring

Bergstedt, Bosse ISBN: 9789144113920 Upplaga 0(2017) Pris: 200 kr

Organisationers vardag

Corvellec , Hervé ISBN: 9789147095681 Upplaga 2(2010) Pris: 160 kr

Strategic market management

Aaker, David A ISBN: 9780470689752 Upplaga 1(2010) Pris: 100 kr

Marketing

Paul Baines;Chris Fill;Sara Rosengren ISBN: 9780198748533 Upplaga 0(20161208) Pris: 200 kr

Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter

Greenhalgh, Trisha ISBN: 9789144072715 Upplaga 1(2012) Pris: 150 kr

Ställföreträdarskap i vård och omsorg

ISBN: 9789140677822 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Fastighetsköp

Grauers, Folke ISBN: 9789154405558 Upplaga 0 Pris: 50 kr

Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok

Alfredsson, Lena ISBN: 9789127426283 Upplaga 0(2012) Pris: 90 kr

Ibland finns det inga enkla svar

Allaskog, Conny ISBN: 9789163725609 Upplaga 0(2013) Pris: 40 kr

Marketing

Baines, Paul ISBN: 9780198809999 Upplaga 2017 Pris: 400 kr

Civilrätt

Ramberg, Christina ISBN: 9789147138227 Upplaga 26 Pris: 240 kr

International Economics 11:e upplagan

Dominick Salvatore ISBN: 9781118177945 Upplaga 0 Pris: 400 kr

The politics of bureaucracy

Peters, B. Guy ISBN: 9780415342100 Upplaga 6(2008) Pris: 200 kr

Kan barn förstå vad demokrati är?

Arnér, Elisabeth ISBN: 9789144083230 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Relationer

Björn Nilsson ISBN: 9789144125909 Upplaga 1(2018) Pris: 200 kr

Statistik för hälsovetenskaperna

Ejlertsson, Göran ISBN: 9789144070483 Upplaga 2(2012) Pris: 120 kr

Introduktion till kriminologi – Volym II

Sarnecki, Jerzy ISBN: 9789144102658 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Vetenskapsteori för nybörjare

Thurén, Torsten ISBN: 9789147086511 Upplaga 2(2007) Pris: 50 kr

Rättspsykiatriskt vårdande

ISBN: 9789144051482 Upplaga 1(2008) Pris: 150 kr

Handlingsutrymme

Svensson, Kerstin ISBN: 9789127115170 Upplaga 1(2008) Pris: 90 kr

Praktisk beskattningsrätt

Eriksson, Asbjörn ISBN: 9789144128450 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Redovisning

Marton, Jan ISBN: 9789144120867 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Inkomstskatt

Lodin, Sven-Olof ISBN: 9789144105192 Upplaga 15(2015) Pris: 90 kr

Inkomstskatt del 1 : – en läro- och handbok i skatterätt

Lodin, Sven-Olof ISBN: 9789144105185 Upplaga 15(2015) Pris: 90 kr

Inkomstskatt del 2 – – en läro- och handbok i skatterätt

Lodin, Sven-Olof ISBN: 9789144111438 Upplaga 16(2017) Pris: 90 kr

Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb

Ax, Christian ISBN: 9789147110957 Upplaga 5 Pris: 190 kr

Management control systems

Merchant, Kenneth A ISBN: 9781292110554 Upplaga 4(2017) Pris: 600 kr

Finance

Byström, Hans ISBN: 9789144096025 Upplaga 3(2014) Pris: 150 kr

Konflikthantering i arbetslivet

Jordan, Thomas ISBN: 9789140688354 Upplaga 0(2015) Pris: 100 kr

Den svenska ungdomsbrottsligheten

Flyghed, Janne ISBN: 9789144119861 Upplaga 4 Pris: 150 kr

Bygglovsboken

Gustafsson, Annika ISBN: 9789144115696 Upplaga 0(2017) Pris: 200 kr

Geografisk Informationsbehandling

ISBN: 9789144088778 Upplaga 6(2013) Pris: 170 kr

Didaktik för yrkeslärare

Ellström, Per-Erik ISBN: 9789144057712 Upplaga 1(2009) Pris: 140 kr

Socialdokumentation i praktiken

Thomas Carlsson & Ann Nilsson ISBN: 9789172057395 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Hallberg, Ulrika ISBN: 9789144109626 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Läkemedelsräkning för sjuksköterskor

Björkman, Eva ISBN: 9789144090238 Upplaga 5(2014) Pris: 200 kr

Empati

Holm, Ulla ISBN: 9789127080973 Upplaga 2(2001) Pris: 100 kr

Utvecklingspsykologi

Havnesköld, Leif ISBN: 9789147093380 Upplaga 3(2009) Pris: 200 kr

Utsatta och sårbara brottsoffer

ISBN: 9789172231924 Upplaga 1(2004) Pris: 100 kr

Viktimologisk forskning

ISBN: 9789144073439 Upplaga 1(2012) Pris: 180 kr

Bedömning i och av skolan

Folke-Fichtelius, Maria ISBN: 9789144109749 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Grupppsykologi

Lars Svedberg ISBN: 9789144111261 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Meningsskapande fritidshem

ISBN: 9789144083278 Upplaga 1(2013) Pris: 100 kr

Qualitative psychology

Smith, Jonathan A ISBN: 9781446298466 Upplaga 3 Pris: 150 kr

Livet måste ha mening

Frankl, Viktor E ISBN: 9789127112599 Upplaga 3(2006) Pris: 100 kr

Barndomspsykologi

Sommer, Dion ISBN: 9789147020591 Upplaga 3(2009) Pris: 100 kr

Stress- och utmattningsproblem

Almén, Niclas ISBN: 9789144083674 Upplaga 0(2017) Pris: 300 kr

När du gifter dig och får barn

Ambjörnsson, Fanny ISBN: 9789170610899 Upplaga 0(2010) Pris: 100 kr

Panträtt i fast egendom

Jensen, Ulf ISBN: 9789176789667 Upplaga 10 Pris: 120 kr

Personcentrering inom hälso- och sjukvård

ISBN: 9789147114054 Upplaga 1(2014) Pris: 180 kr

Att göra kön

Elvin-Nowak, Ylva ISBN: 9789101002922 Upplaga 0(2012) Pris: 100 kr

Vad räknas som kunskap?

ISBN: 9789147099856 Upplaga 1(2012) Pris: 150 kr

Från Vygotskij till lärande samtal

Partanen, Petri ISBN: 9789162273446 Upplaga 1(2007) Pris: 100 kr

Intervjumetodik

Annika Lantz ISBN: 9789144081236 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Lärande

Illeris, Knud ISBN: 9789144107981 Upplaga 3 Pris: 200 kr

Hållbar marknadsföring

Ottosson, Mikael ISBN: 9789144104867 Upplaga 2 Pris: 100 kr

Förändring som tillstånd

Ahrenfelt, Bo ISBN: 9789144013909 Upplaga 2(2001) Pris: 100 kr

ACCCN’s critical care nursing

Chaboyer, Wendy ISBN: 9780729540681 Upplaga 2007 Pris: 500 kr

Barns inflytande i förskolan

Arnér, Elisabeth ISBN: 9789144053325 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Finansieringsformers rättsliga reglering

Adlercreutz, Axel ISBN: 9789144066158 Upplaga 5(2010) Pris: 100 kr

Ritningsläsning och mätningsteknik

ISBN: 9789147019137 Upplaga 1(2008) Pris: 100 kr

Arbetsrätt i praktiken

Viklund, Lars ISBN: 9789144127965 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Modern reglerteknik

Thomas, Bertil ISBN: 9789147112128 Upplaga 5 Pris: 350 kr

Modern reglerteknik

Thomas, Bertil ISBN: 9789147113293 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Framgångsrik läs- och skrivundervisning

Tjernberg, Catharina ISBN: 9789127137387 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Socialpedagogik

Madsen, Bent ISBN: 9789144004815 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

En berättelse om organisering

Grafström, Maria ISBN: 9789144117898 Upplaga 1 Pris: 220 kr

Begreppbart – Konsumtion

Kaijser, Lars ISBN: 9789147088744 Upplaga 0(2010) Pris: 100 kr

Språklig praxis i förskolan

ISBN: 9789144060026 Upplaga 1(2010) Pris: 100 kr

Lära till yrkeslärare

Köpsén, Susanne ISBN: 9789144132259 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Socialpedagogik

Madsen, Bent ISBN: 9789144014326 Upplaga 0(2001) Pris: 150 kr

Handbok i kvalitativ analys

ISBN: 9789147111657 Upplaga 2(2015) Pris: 90 kr

Jerzy Sarnecki

introduktion till kriminologi ISBN: 9789144102641 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Bedömning för lärande

Lundahl, Christian ISBN: 9789144101491 Upplaga 2(2014) Pris: 100 kr

Den mångkulturella förskolan

Lunneblad, Johannes ISBN: 9789144040912 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Nationell förskolan med mångkulturellt uppdrag

Björk-Willén, Gruber, Puskás (red.) ISBN: 9789147100255 Upplaga 0 Pris: 100 kr

”Gustav får visst sitta i tjejsoffan!”

Johansson, Eva ISBN: 9789147084715 Upplaga 1(2008) Pris: 150 kr

Matematik 5000

ISBN: 9789127421608 Upplaga 1(2011) Pris: 280 kr

Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok

Alfredsson, Lena ISBN: 9789127426320 Upplaga 0(2013) Pris: 190 kr

Matematik 5000

ISBN: 9789127422537 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

En bra början

ISBN: 9789144084862 Upplaga 1(2014) Pris: 100 kr

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Carlsson, Thomas ISBN: 9789172059870 Upplaga 11(2016) Pris: 180 kr

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder

Bogarve, Camilla ISBN: 9789177410706 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Skolsocialt arbete

Spånberger Weitz, Ylva ISBN: 9789140695789 Upplaga 0 Pris: 170 kr

Bedömning i och av skolan

ISBN: 9789144056814 Upplaga 1(2010) Pris: 90 kr

Programmering

Åkerfeldt, Anna ISBN: 9789147122875 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Miljöskyddsteknik del2: strategier & teknik för ett hållbart miljöskydd

Per Olof Persson ISBN: 9789960094854 Upplaga 0 Pris: 240 kr

Speciell fastighetsrätt

Bengtsson, Bertil ISBN: 9789177370239 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Fastighetsindelning och markanvändning

Julstad, Barbro ISBN: 9789139116134 Upplaga 6 Pris: 150 kr

Markåtkomst och ersättning

Norell, Leif ISBN: 9789139207610 Upplaga 4 Pris: 200 kr

Fly fältet

Kinney, Jeff ISBN: 9789163896552 Upplaga 2017 Pris: 80 kr

Gemenskap och utanförskap

Schjellerup Nielsen, Helle ISBN: 9789147053193 Upplaga 1(2006) Pris: 100 kr

Färdplan för klassrummets läsundervisning

Calkins, Lucy ISBN: 9789171734488 Upplaga 0(2015) Pris: 100 kr

Illustrerad farmakologi

Simonsen, Terje ISBN: 9789127142374 Upplaga 4

Illustrerad farmakologi

Simonsen, Terje ISBN: 9789127142374 Upplaga 4 Pris: 190 kr

Philosophical and theoretical perspectives for advanced nursing practice

Cody, William K ISBN: 9780763765705 Upplaga 5 Pris: 500 kr

Perspektiv på historien 2-3 Hist bruk o hist veten

Nyström, Hans ISBN: 9789140665980 Upplaga 0(2012) Pris: 250 kr

Katastrofmedicin

ISBN: 9789147084814 Upplaga 3(2009) Pris: 300 kr

Perspektiv på historien

Nyström, Hans ISBN: 9789140674456 Upplaga 1(2011) Pris: 200 kr

Hälsopedagogik

Phillips, Tove ISBN: 9789140694225 Upplaga 2 Pris: 150 kr

Språkporten

Åström, Monika ISBN: 9789144079172 Upplaga 2(2012) Pris: 200 kr

Matematik Origo 1b/1c vux

Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Mikael Marklund ISBN: 9789152317310 Upplaga 0 Pris: 280 kr

Handbok i svenska språket

Jansson, Ulf ISBN: 9789147104208 Upplaga 4(2012) Pris: 200 kr

Svenska impulser

Markstedt, Carl-Johan ISBN: 9789152337899 Upplaga 2 Pris: 350 kr

Solid gold

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144107806 Upplaga 1 Pris: 250 kr

Svenska impulser 2

Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson ISBN: 9789152317143 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Solid gold

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144084176 Upplaga 1(2014) Pris: 200 kr

Solid gold

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144084176 Upplaga 1(2014) Pris: 200 kr

Heureka!

ISBN: 9789127567276 Upplaga 1(2011) Pris: 280 kr

Naturkunskap 2

Iann Lundegård ISBN: 9789152320778 Upplaga 0 Pris: 280 kr

Matematik Origo

Szabo, Attila ISBN: 9789152321041 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Medicin 1

Bengtsson, Maria ISBN: 9789140689917 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Essentials of marketing research

Babin, Barry J ISBN: 9781305263475 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Literary terms and criticism

Peck, John ISBN: 9780333962589 Upplaga 3(2002) Pris: 300 kr

Entreprenörskap och företagsetablering

ISBN: 9789144021478 Upplaga 1(2009) Pris: 290 kr

Bildskapande i förskola och skola

Bendroth Karlsson, Marie ISBN: 9789144004266 Upplaga 0(1998) Pris: 100 kr

Onkologisk omvårdnad

ISBN: 9789147050819 Upplaga 1(2003) Pris: 400 kr

Creative participation

Micheletti, Michele ISBN: 9781594517198 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Training design in aviation

MacLeod, Norman ISBN: 9780291398444 Upplaga 0(2001) Pris: 200 kr

Drömmen om makt

Magnér, Björn ISBN: 9789157800268 Upplaga 0(1998) Pris: 80 kr

Essays on criminalisation & sanctions

Magnus Ulväng ISBN: 9789176788714 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Förverkande av egendom

Almkvist ISBN: 9789176788707 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Strategy

McGee, John ISBN: 9780077126919 Upplaga 2 Pris: 250 kr

Citizenship

Faulks, Keith ISBN: 9780415196345 Upplaga 0(2000) Pris: 200 kr

Grammatik

Dahl, Östen ISBN: 9789144018447 Upplaga 2(2003) Pris: 110 kr

Drama Techniques

ISBN: 9780521601191 Upplaga 0(2005) Pris: 200 kr

English words and sentences

Eppler, Eva ISBN: 9780521171878 Upplaga 0(2013) Pris: 190 kr

Objektorienterad analys och design

ISBN: 9789144017969 Upplaga 2(2001) Pris: 180 kr

Marknadsföring i butik

Nordfält, Jens ISBN: 9789147087662 Upplaga 0(2007) Pris: 150 kr

Läsningens psykologi och pedagogik

Lundberg, Ingvar ISBN: 9789127419568 Upplaga 1(2010) Pris: 280 kr

Marketing

Baines, Paul ISBN: 9780199659531 Upplaga 0(2014) Pris: 140 kr

Arbetsrätt

Andersson, Anderz ISBN: 9789147111008 Upplaga 6(2013) Pris: 200 kr

Kritisk samhällsvetenskaplig metod

Alvesson, Mats ISBN: 9789144011653 Upplaga 0(2000) Pris: 120 kr

De första årens engelska

Lundberg, Gun ISBN: 9789144114408 Upplaga 2(2016) Pris: 120 kr

Perspektiv på sociala problem

ISBN: 9789127134287 Upplaga 2(2013)

Perspektiv på sociala problem

ISBN: 9789127134287 Upplaga 2(2013) Pris: 200 kr

Att få svar

Kylén, Jan-Axel ISBN: 9789162265779 Upplaga 1(2004) Pris: 200 kr

An introduction to political philosophy

Wolff, Jonathan ISBN: 9780199658015 Upplaga 3 Pris: 150 kr

Global migration : orsaker och konsekvenser

Joakim Ruist ISBN: 9789188637154 Upplaga 0(2019) Pris: 150 kr

Utomhuspedagogik som kunskapskälla

Dahlgren, Lars Owe m.fl. ISBN: 9789144045597 Upplaga 0(2007) Pris: 150 kr

Kritiskt socialt arbete

ISBN: 9789147096886 Upplaga 1(2012) Pris: 150 kr

Human Resource Development

ISBN: 9789144068442 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Statistisk dataanalys

Körner, Svante ISBN: 9789144015736 Upplaga 4(2006) Pris: 100 kr

Vad är queer?

Ambjörnsson, Fanny ISBN: 9789127147461 Upplaga 2 Pris: 100 kr

Små barns matematik

Doverborg, Elisabet ISBN: 9789185143290 Upplaga 1 Pris: 180 kr

Begreppet arbete

Jan Ch Karlsson ISBN: 9789179242480 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Hur barn lär sig läsa och skriva

Liberg, Caroline ISBN: 9789144043692 Upplaga 2(2006) Pris: 100 kr

Arbete: passion och exploatering

ISBN: 9789186983260 Upplaga 1(2011) Pris: 50 kr

Organization change

Burke, W. Warner ISBN: 9781506357997 Upplaga 0 Pris: 400 kr

Etik i socialpolitik och socialt arbete

Blennberger, Erik ISBN: 9789144024066 Upplaga 0(2005) Pris: 150 kr

Det mångkulturella samhället och erkännandets politik

Taylor, Charles ISBN: 9789171731081 Upplaga 2(1999) Pris: 80 kr

Nytta och fördärv

ISBN: 9789127113022 Upplaga 1(2006) Pris: 200 kr

The Toyota way

Liker, Jeffrey K ISBN: 9789147089024 Upplaga 1(2009) Pris: 150 kr

Psykiatri

Levander, Sten ISBN: 9789144109138 Upplaga 0(2017) Pris: 300 kr

Matematik Origo 2b/2c vux

Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Mikael Marklund ISBN: 9789152319055 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Kvalitet i alla led –

Bo Bergman, Bengt Klefsjö ISBN: 9789144151182 Upplaga 3(2021) Pris: 180 kr

Research methods in psychology

Howitt, Dennis ISBN: 9781292134277 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Svensk kriminalpolitik

Andersson, Robert ISBN: 9789147113125 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Barn, unga och trauma

Almqvist, Kjerstin ISBN: 9789127819061 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Omvårdnadsorienterad kommunikation

Eide, Hilde ISBN: 9789144123868 Upplaga 0 Pris: 250 kr

Båten i parken

Per Månsson ISBN: 9789144095875 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Personcentrerad vård i praktiken

Jaqui Hewitt-Taylor ISBN: 9789144113074 Upplaga 1(2018) Pris: 180 kr

Hälsopedagogik

Tveiten, Sidsel ISBN: 9789144117041 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Utsatthet, marginalisering och utanförskap

Lis Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela, Ulla Rantakeisu ISBN: 9789144077178 Upplaga 0 Pris: 280 kr

Relationer som hjälper

Topor, Alain ISBN: 9789144048628 Upplaga 0(2008) Pris: 100 kr

Deprimerade och självmordsnära tonåringar

Brent, David A ISBN: 9789144078311 Upplaga 1 Pris: 200 kr

Team i vård, behandling och omsorg

Sandberg, Håkan ISBN: 9789144107691 Upplaga 2(2016) Pris: 200 kr

Kära Hinseberg

Andersson, Ulla-Maria ISBN: 9789113082486 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Kalla mig galen

Dahlström, Christian ISBN: 9789170379727 Upplaga 0 Pris: 80 kr

Neurofarmakologi

Arborelius, Lotta ISBN: 9789127137790 Upplaga 1 Pris: 300 kr

Om positivism och hermeneutik

Andersson, Sten ISBN: 9789144105673 Upplaga 1 Pris: 150 kr

Självinsikt

Timm, Ann ISBN: 9789198197921 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Ungdomar, sexualitet och relationer

Magnusson, Chris ISBN: 9789144108568 Upplaga 2 Pris: 280 kr

Organisering och intersektionalitet

Eriksson-Zetterquist, Ulla ISBN: 9789147077359 Upplaga 1(2007) Pris: 150 kr

Den fria tidens lärande

Jensen, Mikael ISBN: 9789144074405 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Krishantering i arbetslivet

Brolin, Magnus ISBN: 9789144108155 Upplaga 2 Pris: 150 kr

Konflikthantering i arbetslivet

Jordan, Thomas ISBN: 9789140688354 Upplaga 0(2015) Pris: 100 kr

Solid Gold 3 elevpaket (Bok + digital produkt)

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144114552 Upplaga 0(2016) Pris: 200 kr

Programming industrial control systems using IEC 1131-3

Lewis, R. W ISBN: 9780852969502 Upplaga 0(1998) Pris: 400 kr

Modern control engineering

Ogata, Katsuhiko ISBN: 9780137133376 Upplaga 5(2010) Pris: 300 kr

Systemteori i praktiken

Öquist, Oscar ISBN: 9789172055759 Upplaga 3(2008) Pris: 150 kr

Human resource management

Syed, Jawad ISBN: 9781137521620 Upplaga 2012 Pris: 400 kr

Getting to know ArcGIS

Law, Michael ISBN: 9781589483828 Upplaga 2013 Pris: 200 kr

Bygga hus – Illustrerad bygglära

Strandberg, Bengt ISBN: 9789144109169 Upplaga 2 Pris: 150 kr

Arbeta i projekt

Eklund, Sven ISBN: 9789144072753 Upplaga 4(2011) Pris: 100 kr

Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård

Hallin, Bo ISBN: 9789144026800 Upplaga 0(2003) Pris: 150 kr

SOA governance

ISBN: 9781847195869 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Att skriva en bra uppsats

Lotte Reinecker ISBN: 9789147111510 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Organisationernas rättsliga ställning

Hemström, Carl ISBN: 9789139205852 Upplaga 8(2011) Pris: 100 kr

Kredit och säkerhet: lärobok i krediträtt

Gertrud Lennander ISBN: 9789176788783 Upplaga 11 Pris: 100 kr

Fordran & skuld

Mellqvist, Mikael ISBN: 9789176788790 Upplaga 10(2015) Pris: 100 kr

Rodhes aktiebolagsrätt

Rodhe, Knut ISBN: 9789139208488 Upplaga 25(2018) Pris: 200 kr

Specialprocess: utsökning och konkurs

Lars Heuman ISBN: 9789139205555 Upplaga 0 Pris: 130 kr

Förorten, skolan och ungdomskulturen

Ove Sernhede (red.) ISBN: 9789171733313 Upplaga 0 Pris: 50 kr

Föräldrar, förskola och skola

ISBN: 9789144079523 Upplaga 1(2013) Pris: 150 kr

Fritidshemmets didaktik

Pihlgren, Ann S ISBN: 9789144121925 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Aerob och anaerob träning

Michalsik, Lars ISBN: 9789188941879 Upplaga 0(2004) Pris: 180 kr

Läsa, skriva och förstå texter

Schmidt, Catarina ISBN: 9789144102849 Upplaga 1(2016) Pris: 180 kr

Friluftslivets pedagogik

ISBN: 9789147100033 Upplaga 4(2011) Pris: 280 kr

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan

Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar ISBN: 9789127136021 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Företagsekonomiska forskningsmetoder

Alan Bryman ISBN: 9789147098224 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Seminarieboken

Björklund, Maria ISBN: 9789144059853 Upplaga 2(2012) Pris: 180 kr

Ekonomiska företagskriser

Folkesson, Enar ISBN: 9789198346619 Upplaga 1 Pris: 150 kr

Modeller för finansiell planering och analys

Greve, Jan ISBN: 9789144108254 Upplaga 2 Pris: 100 kr

Obeståndsrätten

Mellqvist, Mikael ISBN: 9789139208150 Upplaga 0(2017) Pris: 100 kr

Specialprocess

Heuman, Lars ISBN: 9789139207566 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Hur moderna organisationer fungerar

Jacobsen & Thorsvik ISBN: 9789144095028 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Inkomstskatt

Lodin, Sven-Olof ISBN: 9789144128634 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Inkomstskatt

Lodin, Sven-Olof ISBN: 9789144128627 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Tampas med tonåringar

Wrangsjö, Björn ISBN: 9789127098077 Upplaga 2(2004) Pris: 90 kr

Forskningsmetodikens grunder

Patel, Runa ISBN: 9789144068688 Upplaga 4(2011) Pris: 90 kr

Forskningsmetodikens grunder

Patel, Runa ISBN: 9789144068688 Upplaga 4(2011) Pris: 90 kr

Juridiken och dess arbetssätt

Zetterström, Stefan ISBN: 9789177370178 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Klassisk och modern samhällsteori

ISBN: 9789144046426 Upplaga 3(2007) Pris: 300 kr

Boken om pedagogerna

ISBN: 9789147100002 Upplaga 6(2011) Pris: 90 kr

Konstens betydelse

Hjort, Madeleine ISBN: 9789173318358 Upplaga 0(2017) Pris: 200 kr

Språkstimulering

Hagtvet, Bente Eriksen ISBN: 9789127722705 Upplaga 1(2004) Pris: 180 kr

Skolan och den radikala estetiken

Aulin-Gråhamn, Lena ISBN: 9789144030579 Upplaga 0(2004) Pris: 90 kr

Redovisning

Marton, Jan ISBN: 9789144121062 Upplaga 3

Redovisning

Marton, Jan ISBN: 9789144121062 Upplaga 3 Pris: 150 kr

Exempelsamling i Hållfasthetslära

Per Lennart Larsson Ragnar Lundell ISBN: 9788778787835 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Corporate Governance

Bob Tricker ISBN: 9780198809869 Upplaga 0(2019) Pris: 300 kr

Arbetspsykologisk testning

Hunter Mabon ISBN: 9789174183665 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Qualitative interviewing

Brinkmann, Svend ISBN: 9780199861392 Upplaga 201505 Pris: 180 kr

Doing research in the real world

Gray, David E ISBN: 9781473947276 Upplaga 0 Pris: 250 kr

EU law directions

Foster, Nigel ISBN: 9780198816539 Upplaga 6 Pris: 190 kr

Kriminalvård i praktiken

ISBN: 9789144028422 Upplaga 1(2010) Pris: 300 kr

Utvecklingspsykologi

Hwang, Philip ISBN: 9789127130746 Upplaga 3(2011) Pris: 100 kr

Vetenskaplig teori och metod

ISBN: 9789144071350 Upplaga 1(2012) Pris: 190 kr

Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Olsson, Henny ISBN: 9789147100514 Upplaga 3(2011) Pris: 80 kr

Spira

Björndahl, Gunnar ISBN: 9789147085378 Upplaga 2(2011) Pris: 190 kr

Psykiatri 2, elevbok

Susanne Niemi ISBN: 9789151105314 Upplaga 1(2021) Pris: 240 kr

Akutsjukvård

Arvidsson, Gudrun ISBN: 9789147108022 Upplaga 1(2013) Pris: 270 kr

Palliativ vård

Fridegren I & Lyckander ISBN: 9789147108046 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Psykologi

Phillips, Tove ISBN: 9789140682116 Upplaga 1(2013) Pris: 180 kr

Formler och tabeller från Natur och kultur

ISBN: 9789127422452 Upplaga 2(2012) Pris: 50 kr

Vård- och omsorgsarbete 1

Imborn, Monica ISBN: 9789152330807 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Gymnasiekemi 2

Artur Sonesson, Aina Tullberg, Lars Rydén, Ulf Ellervik, Ola Svahn, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén ISBN: 9789147107308 Upplaga 0 Pris: 490 kr

Matematik Origo

Esparza, Javier ISBN: 9789152331583 Upplaga 1(2015) Pris: 150 kr

Etik och människans livsvillkor Andra upplagan

Cronlund, Katri ISBN: 9789152333983 Upplaga 2(2017) Pris: 280 kr

Kommunikation Elevbok 2:a uppl

Phillips, Tove ISBN: 9789140694188 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Solid gold key

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144116679 Upplaga 1(2016) Pris: 50 kr

Solid Gold 2 Key

Hedencrona, Eva ISBN: 9789144110745 Upplaga 0 Pris: 50 kr

Blueprint B version 3.0 Facit

Christer Lundfall, Ralf Nyström ISBN: 9789147121083 Upplaga 3(2018) Pris: 50 kr

Vård- och omsorgsarbete

Hjelm, Kjell ISBN: 9789152354353 Upplaga 0 Pris: 380 kr

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b

Cronlund, Katri ISBN: 9789152344460 Upplaga 0 Pris: 290 kr

Servitut i teori och praktik

Julstad, Barbro ISBN: 9789139113744 Upplaga 1(2016) Pris: 280 kr

Boken om fysik och kemi

Persson, Hans ISBN: 9789147119035 Upplaga 11 Pris: 280 kr

Beprövad erfarenhet i skolan : att lita på ett undflyende begrepp

Anette Jahnke ISBN: 9789127828995 Upplaga 1(2022) Pris: 100 kr

Etnografiska metoder

Aspers, Patrik ISBN: 9789147096152 Upplaga 2(2011) Pris: 140 kr

Creating the multicultural organization

Cox, Taylor ISBN: 9780787955847 Upplaga 0(2001) Pris: 90 kr

Global shift

Dicken, Peter ISBN: 9781412929554 Upplaga 5(2007) Pris: 90 kr

Global shift

Dicken, Peter ISBN: 9781609180065 Upplaga 6(2011) Pris: 100 kr

Den svårfångade socialpedagogiken

Eriksson, Lisbeth ISBN: 9789144012889 Upplaga 0(2000) Pris: 190 kr

Skadeståndsrätt

Hellner, Jan ISBN: 9789139208341 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom

ISBN: 9789144008608 Upplaga 0(2000) Pris: 250 kr

Comparative international accounting

Nobes, Christopher ISBN: 9780273763796 Upplaga 12(2012) Pris: 150 kr

Research methods in linguistics

ISBN: 9780826489937 Upplaga 0(2010) Pris: 200 kr

Women and states

Towns, Ann E ISBN: 9780521745918 Upplaga 0(2010) Pris: 180 kr

The world economy

Stutz, Frederick P ISBN: 9780132436892 Upplaga 5(2007) Pris: 300 kr

Financial institutions management

Saunders, Anthony ISBN: 9781259922046 Upplaga 9 Pris: 250 kr

Lärande på vuxnas vis

ISBN: 9789144042763 Upplaga 1(2009) Pris: 90 kr

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl

Marco Nilsson, Mikael Hjerm, Simon Lindgren ISBN: 9789140686121 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Den meningsfulla högläsningen

Körling, Anne-Marie ISBN: 9789127429604 Upplaga 1(2012) Pris: 50 kr

Om samverkan

ISBN: 9789144085227 Upplaga 0(2013) Pris: 290 kr

Att se samhället

Ahrne, Göran ISBN: 9789147087075 Upplaga 1(2007) Pris: 80 kr

Svenska språket under sjuhundra år

Pettersson, Gertrud ISBN: 9789144039114 Upplaga 2(2005) Pris: 180 kr

Praktisk skadeståndsbedömning

Radetzki, Marcus ISBN: 9789144097664 Upplaga 3(2014) Pris: 100 kr

Macroeconomics

Mankiw, N. Gregory ISBN: 9781464141775 Upplaga 0(2014) Pris: 200 kr

Svensk rättspsykiatri

ISBN: 9789144037042 Upplaga 2(2004) Pris: 100 kr

Global ojämlikhet

Milanovic?, Branko ISBN: 9789171735027 Upplaga 0(2017) Pris: 90 kr

Personalledning

Flach, Bengt ISBN: 9789144047003 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Moderna samhällsteorier

Månson, Per ISBN: 9789144108575 Upplaga 9(2015) Pris: 90 kr

Barns tidiga skrivande

Karin Taube ISBN: 9789144095189 Upplaga 0 Pris: 120 kr

Expertsamhällets organisering

ISBN: 9789144087085 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Klass

Hörnqvist, Magnus ISBN: 9789147098200 Upplaga 1(2016) Pris: 140 kr

Identitet

Hammarén, Nils ISBN: 9789147088966 Upplaga 1(2009) Pris: 100 kr

Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna

Ejlertsson, Göran ISBN: 9789144070490 Upplaga 1(2012) Pris: 100 kr

Statistik för hälsovetenskaperna

Ejlertsson, Göran ISBN: 9789144070483 Upplaga 2(2012) Pris: 100 kr

Allianser

Tjersland, Odd Arne ISBN: 9789144069807 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Skolämnet svenska

Molloy, Gunilla ISBN: 9789144019987 Upplaga 1(2007) Pris: 150 kr

Introduktion till kognitiv psykologi

Araï, Dariush ISBN: 9789144020778 Upplaga 2(2001) Pris: 150 kr

Offentlighetsprincipen

Bohlin, Alf ISBN: 9789139207108 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Offentlighetsprincipen

Bohlin, Alf ISBN: 9789139207108 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Etikboken – Etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)

Sandman, Lars ISBN: 9789144120539 Upplaga 2 Pris: 370 kr

Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

Carl Hemström, Magdalena Giertz ISBN: 9789139206392 Upplaga 0 Pris: 170 kr

Digitalisering av högre utbildning

Hrastinski, Stefan ISBN: 9789144119724 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Matematikundervisningens dilemman

Löwing, Madeleine ISBN: 9789144044002 Upplaga 0(2006) Pris: 100 kr

Bra matematik för alla

Malmer, Gudrun ISBN: 9789144024028 Upplaga 2(2002) Pris: 100 kr

Lärande och kulturella redskap

Säljö, Roger ISBN: 9789172274433 Upplaga 0(2005) Pris: 90 kr

Allmän fastighetsrätt

Victorin, Anders ISBN: 9789177370642 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Köpa bostad

Anette Ridder ISBN: 9789144128481 Upplaga 2(2019) Pris: 200 kr

Fastighetsförmedling – Övningsbok

Ola Jingryd, Anders Kjellström ISBN: 9789144155890 Upplaga 4(2022)

Fastighetsförmedling – Övningsbok

Ola Jingryd, Anders Kjellström ISBN: 9789144155890 Upplaga 4(2022) Pris: 190 kr

Obeståndsrätten : en introduktion

Mikael Mellqvist ISBN: 9789139209263 Upplaga 9(2021)

Obeståndsrätten : en introduktion

Mikael Mellqvist ISBN: 9789139209263 Upplaga 9(2021) Pris: 140 kr

Allmänna fastighetsrätten

Hager, Richard ISBN: 9789139208556 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Allmänna fastighetsrätten

Hager, Richard ISBN: 9789139208556 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Fastighetsmäklaren

Grauers, Per Henning ISBN: 9789139116257 Upplaga 0 Pris: 170 kr

Levande socialt arbete

Herz, Marcus ISBN: 9789147112562 Upplaga 1 Pris: 190 kr

Att analysera och rapportera ekonomi

Olsson, Michael ISBN: 9789144107455 Upplaga 1 Pris: 130 kr

Att förklara samhället

ISBN: 9789144027722 Upplaga 2(2003) Pris: 150 kr

På saklig grund

Edvardsson, Bo ISBN: 9789140697264 Upplaga 0(2017) Pris: 200 kr

Fel i bostadsrätt

Aldmo, Fredrik ISBN: 9789139116127 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Kredit och säkerhet

Lennander, Gertrud ISBN: 9789177370956 Upplaga 0 Pris: 125 kr

About face 3

Cooper, Alan ISBN: 9780470084113 Upplaga 3(2007) Pris: 100 kr

Tolkning och tillämpning

Melander, Jan ISBN: 9789176785119 Upplaga 0(2002) Pris: 100 kr

Tolkning och tillämpning

Melander, Jan ISBN: 9789176785119 Upplaga 0(2002) Pris: 100 kr

Den nya ekonomistyrningen

Ax, Christian ISBN: 9789147110964 Upplaga 5 Pris: 100 kr

En färdplan för prekariatet

Standing, Guy ISBN: 9789171734389 Upplaga 0(2014) Pris: 100 kr

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

Ineland, Jens ISBN: 9789151101934 Upplaga 0 Pris: 200 kr

Vetenskap, kunskap och praxis

Thomassen, Magdalene ISBN: 9789140650702 Upplaga 1(2007) Pris: 170 kr

Facilitating Groups

Jenny Rogers ISBN: 9780335240968 Upplaga 0(2010) Pris: 200 kr

Meningsskapande och delaktighet

ISBN: 9789171732668 Upplaga 0(2008) Pris: 100 kr

Omvårdnadsorienterad kommunikation

Eide, Hilde ISBN: 9789144053318 Upplaga 2(2009) Pris: 190 kr

The globalization of world politics

Owens, Patricia ISBN: 9780198825548 Upplaga 0 Pris: 300 kr

Så byggdes husen 1880-2000

Björk, Cecilia ISBN: 9789173336185 Upplaga 0(2013) Pris: 200 kr

Människokroppen

Sand, Olav ISBN: 9789147084357 Upplaga 2(2007) Pris: 300 kr

Stadens tekniska system

Johansson, Birgitta ISBN: 9789144102856 Upplaga 3 Pris: 200 kr

Bara funktionshindrad?

Hugemark, Agneta ISBN: 9789140693624 Upplaga 2 Pris: 200 kr

Reflektion i lärande och vård

Ekebergh, Margaretha ISBN: 9789144088198 Upplaga 0 Pris: 120 kr

Övningar i Endimensionell analys

ISBN: 9789144127187 Upplaga 2 Pris: 90 kr

Modern industriell ekonomi

Engwall, Mats ISBN: 9789144116914 Upplaga 1 Pris: 190 kr

Personcentrering inom hälso- och sjukvård

Okänd ISBN: 9789147129676 Upplaga 2(2020) Pris: 190 kr

Nya VIPS-boken

Ehnfors, Margareta ISBN: 9789144089287 Upplaga 2(2013) Pris: 90 kr

Glädje, lust och motivation : det livslånga lärandet

Marita Cronqvist ISBN: 9789144144146 Upplaga 1(2021) Pris: 150 kr

Studentens skrivhandbok

ISBN: 9789147114085 Upplaga 3(2015) Pris: 170 kr

Statistisk verktygslåda 0 – – att förstå och förändra världen med siffror (bok

Barmark, Mimmi ISBN: 9789144140902 Upplaga 2 Pris: 220 kr

Rättsfallsanalys för icke-jurister

Svensson, Lupita ISBN: 9789139115410 Upplaga 1(2017) Pris: 190 kr

Modern logistik

Håkan Aronsso, Bengt Ekdahl, Björn Oskarsson ISBN: 9789147111268 Upplaga 0 Pris: 190 kr

Professionell marknadsföring

Axelsson, Björn ISBN: 9789144116778 Upplaga 4 Pris: 290 kr

Det offentliga mötet

Hall, Stina ISBN: 9789186980269 Upplaga 0(2001) Pris: 70 kr

På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten.

Edvardsson, B & Vahlne Westerhäll, L ISBN: 9789140683304 Upplaga 0 Pris: 90 kr

Reflexivt ledarskap

Alvesson, Mats ISBN: 9789144116785 Upplaga 0 Pris: 250 kr

Ledarskapsboken

Strannegård, Lars ISBN: 9789147115167 Upplaga 2 Pris: 190 kr

Sekretess

Clevesköld, Lars ISBN: 9789139116448 Upplaga 5 Pris: 100 kr

Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning

Chiriac, Hammar, Eva och Hempel, Anders ISBN: 9789144082127 Upplaga 0 Pris: 180 kr

Person och avtal

Grauers, Per Henning ISBN: 9789147113057 Upplaga 4(2017) Pris: 200 kr

Nätverksboken

Forsberg, Gunnar ISBN: 9789147051571 Upplaga 2(2002) Pris: 100 kr

Familjerätten

Wickström, Anita ISBN: 9789139205418 Upplaga 3(2011) Pris: 100 kr

Bolagens rättsliga ställning : Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

Hemström, Carl ISBN: 9789139205654 Upplaga 9(2010) Pris: 100 kr

Modeller för finansiell planering och analys

Greve, Jan ISBN: 9789144029092 Upplaga 0(2003) Pris: 100 kr

Revision

Carrington, Thomas ISBN: 9789147114931 Upplaga 2(2014) Pris: 100 kr

Koncernredovisning

Carlsson, Jörgen ISBN: 9789147113514 Upplaga 3 Pris: 200 kr

SPSS steg för steg

ISBN: 9789144083407 Upplaga 3 (2012) Pris: 90 kr
1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.