Logga in

Har du inte ett konto?

Skapa konto kostnadsfritt

Säljare

Kiran Rehalan

Upplands Väsby, medlem sedan 2024

Kontakta säljaren

Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder

Cederborg, Ann-Christin ISBN: 9789144054797 Upplaga 1(2009) Pris: 179 kr

Samtalsanalys

Norrby, Catrin ISBN: 9789144088884 Upplaga 3(2014) Pris: 200 kr

Empati

Hilmarsson, Hilmar Thór ISBN: 9789144116716 Upplaga 1 Pris: 299 kr

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

Persson, Bengt ISBN: 9789147129751 Upplaga 4 Pris: 240 kr

Att bemöta explosiva barn

Greene, Ross W ISBN: 9789144077185 Upplaga 1(2012) Pris: 200 kr

Mathematics inside the black box

Hodgen, Jeremy ISBN: 9789147114665 Upplaga 2(2013) Pris: 140 kr

Att möta barns olikheter

Ljungblad, Ann-Louise ISBN: 9789173150682 Upplaga 0(2003) Pris: 199 kr

Lärares bedömningsarbete

Pettersson, Astrid ISBN: 9789127823020 Upplaga 10 Pris: 319 kr

Vetenskapsteori för lärarstudenter

Brinkkjaer, Ulf ISBN: 9789144134536 Upplaga 0 Pris: 229 kr

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod

Johannessen, Asbjørn ISBN: 9789147132041 Upplaga 2 Pris: 395 kr

Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Denscombe, Martyn ISBN: 9789144122885 Upplaga 4 Pris: 275 kr

Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Olsson, Henny ISBN: 9789147100514 Upplaga 3(2011) Pris: 100 kr

Koden till digital kompetens

Nygårds, Karin ISBN: 9789127444072 Upplaga 1 Pris: 189 kr

Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

Lorenz, Diana ISBN: 9789177410867 Upplaga 0 Pris: 199 kr

Den kvalitativa forskningsintervjun

Steinar Kvale & Svend Brinkmann ISBN: 9789144101675 Upplaga 0 Pris: 299 kr

Handbok i kvalitativa metoder

ISBN: 9789147094462 Upplaga 1(2011) Pris: 100 kr

Akademiskt läsande och skrivande

Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg ISBN: 9789144151045 Upplaga 2(2021) Pris: 199 kr

Tolkning och reflektion

Alvesson, Mats ISBN: 9789144046150 Upplaga 2(2008) Pris: 299 kr

Barns matematiska förmågor – och hur de kan utvecklas

Pettersson, Eva ISBN: 9789144083773 Upplaga 1 Pris: 100 kr

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet

Hejlskov Elvén, Bo ISBN: 9789144079783 Upplaga 1(2012) Pris: 250 kr

Det värderande ögat

Bjørndal, Cato R. P ISBN: 9789147127832 Upplaga 0 Pris: 250 kr

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

Bühler, Maria ISBN: 9789144120409 Upplaga 0 Pris: 150 kr

Att skriva uppsats med akribi

Trost, Jan ISBN: 9789144053400 Upplaga 3(2008) Pris: 100 kr

Att undervisa i programmering i skolan

Mannila, Linda ISBN: 9789144114163 Upplaga 1 Pris: 230 kr

Flyktens barn

Elmeroth, Elisabeth ISBN: 9789144114187 Upplaga 2 Pris: 150 kr

Utanförskap i skolan

Borg, Anna ISBN: 9789144119823 Upplaga 1 Pris: 220 kr

Elefanten i klassrummet

Boaler, Jo ISBN: 9789147099719 Upplaga 1(2011) Pris: 150 kr

Toddlarkultur

Løkken, Gunvor ISBN: 9789144040202 Upplaga 1(2008) Pris: 250 kr

Beteendeproblem i skolan

Bo Hejlskov Elvén ISBN: 9789127139473 Upplaga 0 Pris: 100 kr

Diagnosens makt

ISBN: 9789171732385 Upplaga 0(2006) Pris: 130 kr

Hur får man det att funka? inspiration för föräldrar och pedagoger

Jill Nyqvist ISBN: 9789189059009 Upplaga 0(2019) Pris: 100 kr

In search of pedagogy

Bruner, Jerome S ISBN: 9780415386708 Upplaga 0(2006) Pris: 120 kr

Thinking with theory in qualitative research

Jackson, Alecia Youngblood ISBN: 9780415781008 Upplaga 1(2012) Pris: 355 kr

Huvudräkning

Löwing, Madeleine ISBN: 9789144042251 Upplaga 0(2003) Pris: 140 kr

Developing number sense

Anghileri, Julia ISBN: 9781847061263 Upplaga 0(2008) Pris: 400 kr

Bra matematik för alla

Malmer, Gudrun ISBN: 9789144024028 Upplaga 2(2002) Pris: 150 kr

Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter

Ljungblad, Ann-Louise ISBN: 9789189036925 Upplaga 2(2001) Pris: 140 kr

Research Methods in Education

Cohen, Louis ISBN: 9781138209886 Upplaga 0 Pris: 425 kr

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap

Eriksson Barajas, Katarina ISBN: 9789127134119 Upplaga 1(2013) Pris: 190 kr

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap

Eriksson Barajas, Katarina ISBN: 9789127134119 Upplaga 1 (2013) Pris: 190 kr
1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

Du är utloggad

Logga in för att kontakta säljaren

Bokens skick

1

Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.

2

Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.

3

Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.