Vad är ett ISBN-nummer?

ISBN är förkortning för International Standard Book Number och används som identifiering av tryckta medier. Varje upplaga och variation av en publikation ges ett unikt nummer. ISBN består alltid av tio eller tretton siffror eller nio siffror och ett X med bindestreck eller mellanslag. På Kurslitteratur.se behöver du ISBN-numret för att annonsera en bok eller för att hitta den specifika boken du söker.

  • ISBN på en boks baksida
  • Du hittar numret på baksidan av boken i samband med streckkoden i formatet 91-44-01405-8 eller liknande. 

 

  • ISBN i början på boken
  • Hittar du inte ISBN-numret bak i boken så finns det oftast precis i början av boken på en vänstersida, och då antagligen i formen ISBN 91-44-01405-8.

 

Arkiv