Hur länge ligger annonsen aktiv?

Annonsen ligger aktiv i ett år efter att den lagts ut. Uppdateras annonsen inom denna period förlängs annonseringstiden med ett år från det datum som uppdateringen gjordes. Om ingen uppdatering gjorts innan periodens utgång raderas annonsen automatiskt.

Arkiv