Bokens skick?

För att köparen ska få en beskrivning av bokens skick behöver du som säljare använda nedanstående gradering när en annons läggs in eller uppdateras.

    1 – Lite eller knappt använd. Inga anteckningar eller understrykningar. Mycket bra skick.
    2 – Syns att boken använts. Kan ha några anteckningar eller understrykningar. Generellt bra skick.
    3 – Boken har använts flitigt. Kan ha många anteckningar eller understrykningar. Användbart skick utan saknad av sidor el. dyl.

Arkiv