Behövs ISBN-nummer på boken för att sälja?

Ja, du behöver ha ISBN-numret på din bok för att kunna sälja den. Det är bl.a. för att underlätta för köparen att hitta och jämföra rätt böcker. Med hjälp av ISBN-numret hämtar du även enkelt upp alla bokens uppgifter automatiskt när du skapar en annons.

Arkiv