Jag syns på sökmotorer

Den information som finns på sökmotorerna är lagrat i sökmotorföretagets (t.ex. Google, MSN, Yahoo) egna databas. Detta betyder att den information som finns lagrad på kurslitteratur.se och den information som finns hos sökmotorerna har ingen koppling direkt och kurslitteratur.se styr inte direkt över vilken information som finns på sökmotorerna.

När du plockar bort en annons dröjer det en tid innan sökmotorerna uppdaterar sina databaser. Detta gör att trots att informationen är bortplockad på kurslitteratur.se så kan informationen synas i sökmotorerna en tid därefter. Nästa gång sökmotorerna besöker kurslitteratur.se för att uppdatera sin databas så talar sajten om att din specifika annons är raderad och det ligger sedan på sökmotorn att plocka bort informationen från deras databas.

Det finns alltså inga direkta möjligheter för mig att plocka bort information hos sökmotorn.