Sekretesspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Mecenat AB

Personuppgifter

Kurslitteratur.se följer de lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen, som finns för att skydda din integritet. Det är endast en person med särskild behörighet som har tillgång till känslig information.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt:

  • Information lämnas endast ut i den omfattning som krävs för att tjänsten ska fungera som avsett. Dvs namn, adress, mail (endast via ett formulär, den är ej synlig på webbplatsen) och eventuella telefonnummer exponeras för besökare av webbplatsen när de aktivt väljer att titta på en annons.
  • Information som samlas in avseende antal inloggningar, senaste besök samt annan information som endast är av intresse för kurslitteratur.se, samt den person som informationen samlas in om, lämnas inte ut till tredje part.

Registrerade användare av tjänsten har rätt att kostnadsfritt 1 ggr/år få ett fullständigt registerutdrag av den information som finns lagrad om användaren. Fler registerutdrag utöver detta faktureras med vid var tillfälle fastställt belopp. Kontakta kurslitteratur.se för mer information.

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra den tjänst som avses.

Besök på webbplatsen

När du besöker webbplatsen registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen som besöks. Den information som samlas in lämnas inte ut eller säljs vidare till tredje part.

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Kurslitteratur.se ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.